Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-004

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1277

Opmerkingen analytische datum: De feestdag van de apostel Mattheus valt op 21 september; de vooravond van die feestdag valt dus op 20 september. // Bijkomende dateringen: het uitgegeven stuk bevat twee data: de eerste verwijst naar de acceptatie van de tekst op het generale kapittel van de orde van Arrouaise in 1159-1160 (“receptus annis 1159-1160”), de tweede naar de confirmatie ervan op het generale kapittel van 1277 (“anno 1277, 20a die septembri” (20/09/1277)). De tweede datum werd als analytische datum gekozen, omdat deze als enige in het corpus van de tekst vermeld staat; de eerste staat enkel in de titel/het voorwoord.

Type: Poenitentiale voor de orde van Arrouaise (o.a. goedgekeurd door de abt van Zonnebeke)

Beschrijving: Poenitentiale dat werd goedgekeurd tijdens de generale kapittels van de orde van Arrouaise in de jaren 1159-1160, en bevestigd tijdens het generale kapittel van 20 september 1277. Het poenitentiale bevat de penitenties die reeds lang binnen de orde van Arrouaise gangbaar zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie graden van overtredingen. De oorspronkelijke tekst werd bezegeld door drie abten van de orde; de bevestiging gebeurde door acht abten van diezelfde orde (waaronder de abt van Zonnebeke).

Opmerking: Sommige van de religieuze instellingen die vermeld worden in deze bron, zijn moeilijk te identificeren, bij gebrek aan gegevens. De genoemde abdij van Beaulieu is waarschijnlijk de abdij van Beaulieu-lès-Dinant, een augustijnerabdij van de Orde van Arrouaise, gelegen in het bisdom Terwaan. 'Doudeli uilla' is hoogstwaarschijnlijk de abdij van Doudeauville, ook behorend tot de Orde van Arrouaise.

Tekst