Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-016

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-09-1218

Opmerkingen analytische datum: De sext van de iden van september valt op 8 september.

Type: Bevestiging door de bisschop van Terwaan betreffende de acceptatie door de abdis van Nonnenbossen van een arbitrale uitspraak in een tiendengeschil tussen de abdij van Nonnenbossen en de abdij van Sint-Winoksbergen

Beschrijving: Adam, bisschop van Terwaan, laat weten dat Beatrix, abdis van Nonnenbossen, de uitspraak van de scheidsrechters - nl. Fromoldus, abt van Zonnebeke, en Nicholaus, pastoor van Sint-Maarten in Sint-Winoksbergen - accepteert; de uitspraak gold een conflict tussen de abdij van Nonnenbossen en de abdij van Sint-Winoksbergen betreffende een deel van de tienden te Warhem. De uitspraak werd bevestigd door de abt en prior van Sint-Nicolaas te Veurne en de proost van Sint-Walburgis, met apostolisch gezag bekleed. De abdis doet afstand van haar deel van de tienden en geeft de oorkonde terug waarmee Lambertus, voormalig bisschop van Terwaan, de genoemde tiende overgedragen had aan haar abdij, en de tiende gaat voor altijd naar de abdij van Sint-Winoksbergen. Dit alles wordt door bisschop Adam bevestigd.

Opmerking: De bron werd opgenomen in het cartularium van de abdij van Sint-Winoksbergen (f.° 24, v°; Pruvost, 204; waar deze bron zich thans bevindt, moet nog gecheckt worden).

Tekst