Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-017

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-12-1218

Opmerkingen analytische datum: De feestdag van Johannes de Evangelist valt op 27 december.

Type: Kwitantie van de abdis van Nonnenbossen betreffende een betaling door de abdij van Sint-Winoksbergen aan de abdij van Nonnenbossen tengevolge een compositie

Beschrijving: Beatrix, abdis, en de abdij van Nonnenbossen, verklaren tegenover Willelmus, de deken, en het kapittel van Terwaan, en tegenover allen, dat Ingelmarus, abt, en de abdij van Sint-Winoksbergen volledig de som betaald hebben die door Fromoldus, abt van Zonnebeke en Nicholaus, pastoor van Sint-Maarten in Sint-Winoksbergen, vastgesteld werd als schikking in het geschil betreffende de tiende van Warhem. Beatrix doet afstand van deze tiende ten voordele van de abdij van Sint-Winoksbergen.

Opmerking: De bron werd opgenomen in het cartularium van de abdij van Sint-Winoksbergen (f° 24, v°; Pruvost, 206).

Tekst