Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

IEP-SAI-H-fol182

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-10-1579

Opmerkingen analytische datum: Onduidelijk of de datum zo in de bron staat, of toegevoegd werd door De Schrevel.

Type: Hallegebod van het calvinistische bestuur van Ieper betreffende de confiscatie van bezittingen van geestelijke personen, en de betaling van schulden aan geestelijke personen

Beschrijving: Om de vijand te schaden, werd het door het calvinistische bestuur van Ieper noodzakelijk geacht om alle goederen van de geestelijke personen binnen de stad en het kwartier van Ieper - die medestanders zijn van de vijand - in beslag te nemen. Voogd en schepenen van Ieper waarschuwen ook allen die schulden of financiële verplichtingen hebben tegenover geestelijken, om deze niet te betalen, en om dit binnen de 8 dagen te melden aan de verantwoordelijke personen, op straffe van de som tweemaal te moeten betalen. Voor de diverse religieuze instellingen werden verantwoordelijken aangesteld; voor de abdij van Zonnebeke is dit Jacob de Bie, d’Oude.

Tekst