Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-019

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-01-1332

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Eind januari 1332 viel inderdaad in het vijftiende indictiejaar. // Paus Johannes XXII regeerde van 05/09/1316 tot 04/12/1334; januari 1332 viel dus inderdaad in zijn zestiende regeringsjaar. // Feys & Nelis(1), 301, nr. 423 vermelden in de marge '1331-32 31 Janvier'.

Type: Bevestiging door de voogden van het Belle-hospitaal te Ieper betreffende de uitzonderlijke regeling van de begrafenisrechten, toegestaan aan het hospitaal door het kapittel van Sint-Maarten te Ieper

Beschrijving: Lambertus en Michael Belle, voogden en bestuurders van het Belle-hospitaal, erkennen dat het met de bijzondere toelating van de proost en het klooster van Sint-Maarten was (die in Ieper het patronaatsrecht en het recht op zielzorg bezitten), dat de lichamen van de overleden stichters van het hospitaal en van de voorgaande voogden ervan, tot nu toe in het hospitaal een kerkelijke begrafenis kregen, en dat ook het lichaam van vrouwe Clara Belle daar begraven werd, omdat de genoemde personen daar reeds lang begraven liggen en omdat geen vergoeding gevraagd wordt - wat nadelig zou kunnen zijn voor de genoemde religieuzen of hun kerk - , tot het hospitaal de nodige documenten zou kunnen voorleggen om aan te tonen dat ze het recht van begrafenis zouden bezitten. Wanneer het hospitaal dat zou kunnen bewijzen, dan zouden de religieuzen van Sint-Maarten dat respecteren. Eén van de getuigen is Hugo, abt van Zonnebeke.

Opmerking: Deze tekst werd opgenomen in het ‘Registrum Nigrum’, fol. 54 (waar deze bron zich thans bevindt, moet nog gecheckt worden). // Feys & Nelis(1), 302: “Voir au sujet du droit de sépulture dans les chapelles une concession faite à la ville d’Ypres par l’évêque de Térouane le 23 octobre 1335. Diegerick, Inventaire des chartes de la ville d’Ypres, t. I, p. 88.”

Tekst

Feys & Nelis(1), 301-302, nr. 423:

Instrumentum mentionem faciens quod dominus prepositus sancti Martini Yprensis de gratia speciali concessit tutoribus hospitalis de Bella corpus domine Clare Belles sepulture tradi, ne predictus prepositus et suus conventus in posterum aliquod prejudicium incurrant.

In nomine Domini. Amen. Pateat cunctis presens publicum instrumentum inspecturis, quod anno ejusdem millesimo tricentesimo trigesimo primo, indictione quinta decima, die mensis januarii ultima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri domini Johannis, digna Dei providentia pape vicesimi secundi, anno sectodecimo, hora tercia dicte diei vel quasi, in choro hospitalis de Bella siti in villa Yprensi, Morinensis dyocesis, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presentia personaliter comparentes venerabiles et honesti viri Lambertus et Michael dicti Belle, burgenses dicte ville Yprensis, ut tutores ministrique et gubernatores hospitalis antedicti, quoad hoc per scabinos ejusdem ville ibidem presentes et in hoc consentientes legaliter deputati, dixerunt sponte et expresse recognoverunt, quod omnia corpora fundatorum dicti hospitalis defunctorum, predecessorum dictorum tutorum, que hactenus in prefato hospitali ecclesiastice tradita fuerunt sepulture, et corpus domine Clare Belles, quondam uxoris Franciscis Belle, dicta die ibidem inhumatum, fuerunt et est admissa et sepulture tradita de religiosorum virorum dominorum prepositi ecclesie sancti Martini Yprensis et conventus ejusdem loci, ordinis sancti Augustini, predicte Morinensis dyocesis, qui in predicta villa Yprensi, in qua situm est hospitale predictum, ut prefertur, jus patronatus et curam obtinent animarum, gratia speciali; et quod diuturnitas seu protractio temporis, quo in dicto hospitali predictorum corpora defunctorum quieverunt seu fuerunt inhumata, nullum predicto hospitali, quoad prescriptionem, jus sepulture vel quevis alia ad sepulturam consequentia prestaret suffragium, nec dictis religiosis vel eorum ecclesie generare prejudicium vel afferret nocumentum, nisi imposterum dicti hospitalis fratres aut sorores seu ejus tutores vel gubernatores per privilegia litterasve seu instrumenta aut per aliqua munimenta vel quovis alio jure ostenderent seu ostendere possent competenter, quibus seu virtute quorum aut quarum predicto hospitali jus competeret sepulture, absque gratia seu licentia a dictis religiosis per fratres aut sorores prefacti hospitalis seu tutores aut gubernatores ejusdem super hoc requirenda. Quod si ostendere possent, promiserunt dicti religiosi bona fide, quod hospitale predictum suis privilegiis, litteris, instrumentis ac aliis munimentis legitimis et juribus suis universis pacifice et quiete uti et gaudere permitterent, et ea, sublatis et amotis cavillationibus, dolis vel fraudibus quibuscumque, illesa in suo robore, quantum in eis est, observarent. Acta sunt hec anno, indictione, pontificatu, mense, die, loco et hora suprascriptis, presentibus religiosis et discretis viris dominis Hugone de Zinnebeka, Petro de Warneston abbatibus, Johanne de Formizeles, Johanne de Eversam monasteriorum prepositis, ordinis sancti Augustini, et pluribus aliis predicte Morinensis dyocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes Berengarii clericus, Morinensis dyocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, premissis recognitis promissionibus ac omnibus et singulis suprascriptis, dum ut pretacta sunt agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque pluribus aliis impeditus per fidelem clericum scribi feci et in hanc publicam formam redigi. Hic me propria manu subscripsi signumque meum consuetum apposui rogatus et requisitus in testimonium veritatis premissorum.

(Registr. Nigrum, fol. 54)