Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-020

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-07-1336

Opmerkingen analytische datum: Feys & Nelis(1), 318, nr. 445 vermeldt in de marge ook de datum '1336. 30 Juillet'. // Einde juli 1336 viel inderdaad in het vierde indictiejaar. // Benedictus XII regeerde van 20/12/1334 tot 24/04/1342; juli 1336 viel dus inderdaad in het tweede jaar van zijn regering.

Type: Schenking door Maria dicta Stier van gronden te Zillebeke aan de kerk en het kapittel van Sint-Maarten te Ieper (t.v.v. haar jaargetijde) (notarisoorkonde opgesteld in de abdij van Zonnebeke, met de abt als getuige)

Beschrijving: Maria dicta Stier schenkt gronden en alle rechten die zij erop kon doen gelden, gelegen in de parochie van Zillebeke - als het ware binnen de parochies van Zillebeke en Sint-Jacobs te Ieper - aan de kerk en het kapittel van Sint-Maarten te Ieper. In totaal schenkt zij 12 gemeten, 1 lijn en 28 1/8 roeden grond. Deze gift dient niet enkel als aalmoes, maar ook als vergoeding voor haar jaargetijde, dat jaarlijks in die kerk gedaan moet worden. Mocht wie dan ook, na het overlijden van Maria, het kapittel van Sint-Maarten lastigvallen betreffende de genoemde gronden, of er enig recht op doen gelden,dan zouden zij het kapittel 300 gouden Florentijnse obolen betalen, of hun tegenwaarde. De oorkonde werd opgesteld in de abdij van Zonnebeke, in de kamer van de abt; de abt zegelt mee als getuige.

Opmerking: Deze tekst werd opgenomen in het ‘Registrum Novum', fol. 38 (waar deze bron zich thans bevindt, moet nog gecheckt worden).

Tekst