Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

LIT-026

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-09-1511

Opmerkingen analytische datum: Feys & Nelis(2), 889, nr. 929 vermeldt in de marge: '1511. 14 Sept.'

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper van een compositie tussen de abdij van Zonnebeke en het kapittel van Sint-Maarten te Ieper betreffende jaarlijkse renten die ze elkaar schuldig zijn

Beschrijving: De schepenen van Ieper laten weten dat een compositie gemaakt werd tussen de abdij van Zonnebeke en het kapittel van Sint-Maarten te Ieper. Voorheen betaalde Zonnebeke jaarlijks een erfelijke rente van 3 pond 13 schellingen parisis Vlaamse munt aan Sint-Maarten, en de aalmoezenarij van Sint-Maarten betaalde jaarlijks aan Zonnebeke een erfelijke rente van 56 schellingen parisis. De 17 schellingen parisis die Zonnebeke méér moet betalen dan het terugkrijgt van Sint-Maarten, zullen jaarlijks aan de ‘wijnwaard’ [= keldermeester] van Sint-Maarten betaald worden, zonder verdere claims. Johannes, abt van Zonnebeke, verklaart die 17 schellingen parisis Vlaamse munt jaarlijks te zullen betalen aan de wijnwaard van Sint-Maarten, telkens midden maart, te beginnen half maart 1512 (n.s.). Om deze jaarlijkse betaling te verzekeren, werd de som door de abt van Zonnebeke bezet op drie aangrenzende huizen met toebehoren, ten westen van de Bollingstraat.

Opmerking: Deze tekst werd opgenomen in het ‘Registrum Nigrum’, fol. 223; (waar deze bron zich thans bevindt, moet nog gecheckt worden).

Tekst