Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-48

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-05-1244

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 85, nr. 82: '29 Mai 1244'. // In 1244 viel Pinksteren op 22 mei; de octaaf van Pinksteren viel dus op 29 mei.

Type: Bevestiging door de bisschop van Doornik betreffende de verkoop van tienden te Oostnieuwkerke en te Roeselare door Johannes de Nova Ecclesia aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Walterus, bisschop van Doornik, bevestigt dat Johannes de Nova Ecclesia, zijn echtgenote Mabilia en hun eerstgeboren zoon Johannes, alle tienden die ze bezaten in Oostnieuwkerke en Roeselare, verkochten aan de abt en de abdij van Zonnebeke, die over het patronaatsrecht van die tienden beschikken. Johannes en Mabilia zullen nog enkele rechten kunnen doen gelden op die tienden.

Opmerking: Callewaert(1), 85, nr. 82 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 59. // Callewaert(1), 85, nr. 82 vermeldt: “Voir nn. 80 et 81.”

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 85, nr. 82]

W[alterus], Dei gratia Tornacensis episcopus, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Universitati vestre notum facimus quod Johannes de Nova Ecclesia miles, Mabilia uxor ejus et Johannes filius eorum primogeniturs, in nostra presentia constituti, recognoverunt quod ipsi omnes decimas quas habebant in Nova Ecclesia et in Rollario, abbati et conventui de Sinnebeka, in quorum personatibus dicte decime consistunt, vendiderunt et legitime werpiverunt et corporali fide prestita in manu nostra promiserunt quod nunquam de cetero aliquid juris in dictis decimis, et maxime predicta Mabilia uxor ipsius Johannis militis, ratione dotis sive assignamenti vel aliqua alia de causa, reclamabunt nec ecclesiam de Sinnebeke super dictis decimis per se vel per alios molestabunt nec molestari procurabunt. In cujus rei testimonium presentes literas sigilli mei munimine fecimus roborari.

Actum apud Thorout, anno Domini millesimo quadragesimo quarto, in octava Pentecostes, mense mayo.