Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-13*

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 23, nr. 18: '1181'. // Wauters(II), 611: '1181'. // Thesaurus Diplomaticus: '1181-12-24-3 Thesaurus: STYLE NOEL', '1180-12-25-9 Thesaurus: STYLE NOEL', '1181-99-99-0' en '1184-99-99-2 COPPIETERS STOCHOVE 304'.

Type: Bevestiging door de graaf van Vlaanderen en Vermandois van de gift van een jaarlijkse rente door zijn zuster aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Filips, graaf van Vlaanderen en Vermandois, bevestigt een gift van 50 schellingen, jaarlijks uit te betalen te Brugge door Lambinus, de notaris, aan de kanunniken van Zonnebeke. Het is een gift van Filips' zuster, Gertrudis, de voormalige gravin van Maurienne, en ze gebeurt met Filips’ instemming. De broeders moeten een pitantie krijgen op de dagen van de jaargetijden van Filips en Gertrudis, en die jaargetijden moeten ingeschreven worden in de kloosterkalender.

Opmerking: Callewaert(1), 23, nr. 18, voetnoot 2: “Des donations semblables ont été faites à plusieurs autres abbayes et monastères. Cf. Analectes pour servir à l’hist. eccl. de Belg. 1896, p. 103. Elles sont mentionnées dans un acte de Philippe, dont une copie authentiquée, du 3 Nov. 1388, est conservée aux Archives départementales du Nord à Lille, n° 111. On y lit: ‘canonicis de Zinnebecqua L solidos’. Des traductions françaises de cet acte se trouvent au même dépôt, au Deuxième Cartulaire de Flandre, pièce 155, et au Troisième Cartulaire de Flandre, pièce 157. Voir n. 22.” // Callewaert(1), 23, nr. 18 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 89, en in de Inventaire Diplomatique, p. 269. // De Thesaurus Diplomaticus verwijst naar vermeldingen van deze oorkonde in COPPIETERS STOCHOVE H., Regestes de Philippe d'Alsace, p. 91, n. 257 en p. 107-108, n. 304. // De Thesaurus Diplomaticus noemt de bewaarplaats van de oorkonde "13 bis" (moet nog gecheckt worden in het archief). // De Thesaurus Diplomaticus vermeldt kopieën in Brugge, Archief Grootseminarie, Fonds Zonnebeke, Inventaire diplomatique, p. 269, Cartularium S, f° 38 v° - 39 r° en Cartularium S, f° 39 r°. // De Leyn, 334, geeft voor drie van de in de bron vernoemde personen een andere initiaal, met name N. de Locris, N. de Atrebato en E. de Aria; tot we het origineel gecheckt hebben, behouden we de initialen zoals die in Callewaert vermeld staan. // Dit document is bevestigd aan BRU-AGSB-Z-13. Voor de bezegeling: zie ook daar.

Tekst

test
*

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 23-24, nr. 18]

[p. 24] Ego Philippus, comes Flandrie et Viromandie. Notum esse volo tam futuris quam presentibus quod, ad peticionem et devotionem karissime sororis mee Gertrudis, quondam Morianne comitisse, pie ipsius devotioni placido occurens assensu, pro animabus nostris et antecessorum nostrorum, concessi, dedi, approbavi elemosinam quam ex reditibus sibi ad vivendum assignatis canonicis de Sinnebeka assignavit, videlicet L solidos, ex officio Lambini notarii Brugis annuatim persolvendos. Notandum quod fratres aliquam debent habere pitantiam in die anniversarii ejus set mei, et in kalendariis suis, notatis anniversariis nostris, sicut fratribus et sororibus suis plenarium impendant orationis beneficium et servicium persolvant imperpetuum, non precii sed karitatis intuitu. Ut igitur hec elemosina nostra rata et inconcussa permaneat, sigilli mei auctoritate et testium subscriptione presens scriptum communire curavi.

S. Roberti advocati; S. Roberti filii ejus; S. Hugonis de Oysi; S. W[alteri] de Locris; S. W[alteri] de Atrebato; S. G[illeberti] de Aria.

Actum anno Domini M°C°MXXX°I°.