Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap122)

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-06-1200

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 34, nr. 29: '19 Juin 1200'. // Thesaurus Diplomaticus: '1200-06-19-0'. // De feestdag van de HH. Gervasius en Prothasius valt op 19 juni.

Type: Acceptatie door de abdis van Nonnenbosse van een compositie tussen de abdij van Nonnenbossen en de abdij van Zonnebeke, betreffende een tiendengeschil

Beschrijving: Ava, de abdis, en het kapittel van de abdij van Nonnenbossen, laten weten dat het geschil tussen deze abdij en de abdij van Zonnebeke, betreffende de tienden op een stuk land - tevoren een woestenij, maar nu in cultuur gebracht - voorgelegd werd aan de bisschop van Terwaan. Zij stemmen in met de door de bisschop voorgestelde schikking, en zullen die naleven. Zonnebeke krijgt jaarlijks een kaars van een pond was op OLV-ten-Hemel-Opneming, en alle grond die Nonnenbossen heeft, zal vrij blijven van vertiending; de abdis zal ook van braakliggende grond bewerkbare grond mogen laten maken. Indien Nonnenbossen echter nieuwe grond, binnen de grenzen van de parochie van Zonnebeke zou verwerven, zal Nonnenbossen daar de tiende op moeten betalen.

Opmerking: Origineel verloren, niet vermeld in de Inventaire Diplomatique (volgens Callewaert(1), 34, nr. 29) // Callewaert(1), 34, nr. 29 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 122. // Callewaert(1), 34, nr. 29 vermeldt: “Ce document est un chirographe dont la contre-partie, donnée par Frumald, abbé de Zonnebeke, est publiée dans L. Van Hollebeke, L’abbaye de Nonnenbossche, Bruges, 1865, n. XVIII. La lettre de l’évêque de Térouanne, Lambert, exposant l’objet de la contestation et contenant la décision arbitrale, se trouve, ibidem, n. XVII.” // De Thesaurus Diplomaticus vermeldt dat de kopie zich bevindt in Brugge, Archief Grootseminarie, Fonds Zonnebeke, Cartularium S, f° 53 v°.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap122)

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 34, nr. 29]

Ego A[va], Dei gratia abbatissa de Bosco, et capitulum notum fieri volumus tam futuris quam praesentibus quod cum mota esset quaestio inter Nos et abbatem de Sinnebeke, super solutione decimarum terrae quae de wastina arabilis facta erat, auditis hinc inde partibus, consilio domini Morinensis ex toto nos supposuimus, ratum habituri quidquid decerneret. Compositioni igitur super hoc a domino episcopo L[amberto] factae assensum praebuimus et in perpetuum praebemus uti in autentico suo, quod penes nos habetur, continetur. Videlicet quod ecclesia nostra Sinnebeckensis habebit annuatim cereum unius librae in Assumptione B. Mariae de eo quod nobis donavit episcopus de suo proprio. Ecclesia autem de Boscho permanebit libera ab omni decimatione de terra quam habet in praesentiarum culta sive colenda, arabili sive wastyna; wastinam vero si libuerit in terram arabilem redigere abbatissae licebit. Si autem de novo terram acquisiverit infra terminos parochiae de Sinnebeke, inde nobis decimam ex debito persolvet. Volentes igitur assensum nostrum super hoc universis Ecclesiae filiis certificari, cyrographum conscribi fecimus quod sigilli nostri appensione confirmamus. Insuper episcopus Morinensis omnes illos excommunicavit qui compositionem praefatam infringere praesumpserint.

Actum Ypris, in sanctorum Gervasii et Prothasii, anno Domini MCC.