Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-RAB-NON-11

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: De datering werd overgenomen uit Wauters(III), 147. // Thesaurus Diplomaticus: '1200-06-19-3 Thesaurus: cf. W023050' en '1200-99-99-0'.

Type: Compositie bewerkstelligd door de bisschop van Terwaan betreffende een tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en de abdij van Nonnenbossen

Beschrijving: Lambertus, bisschop van Terwaan, laat weten dat in zijn tegenwoordigheid een discussie gevoerd werd tussen de abt van Zonnebeke, en de abdis van Nonnenbossen, betreffende tienden op grond die bewerkbaar gemaakt werd. De abt meende dat de abdis hem die schuldig was; zij beweerde echter het tegendeel. De bisschop lost de zaak op door zelf aan de abdij van Zonnebeke geld te geven om jaarlijks op OLV-ten-Hemel-Opneming een pond was te geven, en alle gronden van Nonnenbossen, zoals ze op dat moment zijn, worden gevrijwaard van vertiending. Indien Nonnenbossen echter nieuwe gronden zou verkrijgen, dan zou het daarvoor de tiende moeten betalen aan de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: Wauters(III), 147 verwijst naar de uitgave van “Van Hollebeke, L’abbaye de Nonnenbossche, p. 75.”

Tekst