Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-35

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-04-1224

Opmerkingen analytische datum: Wauters(III), 693: '1224 8 avril'. // De datering werd overgenomen uit Wauters (uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Verkoop door de abdij van Zonnebeke van een rente aan de kerk van Lo

Beschrijving: F[umald], abt van Zonnebeke, verkoopt een jaarlijkse rente van 6 schellingen, aan de abdij geschonken door heer Walterus de Locris en ten laste van Hannin filius Ogeri, aan de proost van Lo.

Opmerking: Wauters(III), 693 verwijst naar de uitgave in “Van Hollebeke, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Pierre de Loo, p. 49.” // Callewaert(1) neemt dit document niet op.

Tekst

test

Vniu[er]sis ad q[uo]s litt[er]e iste p[er]uen[er]int frat[er] .F. d[i]c[tu]s abbas de sinnebeka [et] ei[us] [con]uent[us] sal[u]t[em] in d[omi]no. vniuersati n[ost]re notum esse uolum[us] q[uo]d sex solidos de elemosina d[omi]nj Walt[er]i de locris quos hannin ogeri filius nob[is] annuatim soluebat. p[re]posito loensis eccl[es]ie uendidim[us] [et] pecunia[m] ab ipso accepta[m] in meliores eccl[es]ie n[ost]re usus expendere proponimus. Actu[m] anno d[omi]ni mille- simo.ducentesimo.uigesimo tertio.sexto idvs aprilis.

test

Re[...?]o sex solid[os] a most[er]io de zo[n]nebeq[ue]

een rente die wie hebben op sonnebeke sonnebeke