Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(sup16)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 26, nr. 21: 'Sans date (1184-1193)'; Callewaert vermeldt bovendien dat "Cet acte ne peut être antérieur à 1184, puisque en 1184, Daniel signe encore comme abbé de Zonnebeke (n. 20, cf. n. 11), ni postérieur à 1193 puisque Arnould était déjà remplacé, comme abbé d'Eeckhoutte, par Baudouin qui reçoit en 1193 de l'évêque de Tournai, Etienne, l'investiture canonique de l'église de Meetkerke (Archives du Séminaire, fonds Eeckhoutte, n. 2 et 3). Voir encore n. 24." // Thesaurus Diplomaticus: '1189-99-99-3 HUYGHEBAERT', '1184-99-99-9 HUYGHEBAERT / CALLEWAERT' en '1193-99-99-3 CALLEWAERT'. Boven de tekstuitgave kiest de Thesaurus voor '1189-99-99-3'.

Type: Schenking door de abdij van Eekhout en de Sint-Trudoabdij van een jaarlijkse rente te Zuienkerke aan de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Arnulfus, abt van de Sint-Bartholomeusabdij te Eekhout, zijn kanunniken en de broeders en zusters van de Sint-Trudoabdij laten weten dat zij Johannes, abt van Zonnebeke, jaarlijks een 1/2 mark geven, bezet in Zuienkerke op de grond van Lammunus de Scimmines, tot deze som op een andere grond bezet zal worden.

Opmerking: Callewaert(1), 26, nr. 21 vermeldt een kopie in Cartularium S, supplement § 16. // Volgens de Thesaurus Diplomaticus wordt de oorkonde aangehaald in HUYGHEBAERT N., Abbaye Zonnebeke, p. 861. // Thesaurus Diplomaticus vermeldt een kopie in Brugge, Archief Grootseminarie, Fonds Zonnebeke, Cartularium S, f° 56 r°.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(sup16)

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 26-27, nr. 21]

[p. 26] Notum sit fratribus tam praesentibus quam futuris quoniam Dompnus Arnulphus, abbas S. Bartholomaei de Echout, et canonici

[p. 27] ejusdem ecclesiae necnon et fratres et sorores ecclesiae S. Trudonis, Dompno Johanni abbati de Sinnebeka, communiter concesserunt et tradiderunt annuatim dimidiam marcham stabili obtentu in Suenkerka de terra Lammini de Scimmines, in festo S. Christophori 7 loc, et in festo S. Remigii 1 lod, quoadusque commutatione alterius terrae idem redditus eodem tenore et eadem stabilitate et securitate praefato abbati et conventui de Sinnebeke legittime et annuatim reddendus constituatur ad libitus ipsorum.