Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-18

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 31, nr. 26: '1197'. // Thesaurus Diplomaticus: '1197-99-99-0'.

Type: Schenking door de advocaat/procureur voor Atrecht, Béthune, Dendermonde en Waasten (in navolging van zijn leenman) van grond aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Willelmus, advocaat/procureur voor Atrecht, Béthune, Dendermonde en Waasten, laat weten dat Thomas filius Moysin, met instemming van zijn echtgenote Heilawif, afstand doet van zes bunders grond die hij van Willelmus in leen hield. Willelmus draagt de genoemde gronden over aan de abdij van Zonnebeke, tot zijn zielenheil en met instemming van zijn echtgenote, Mathilda. De kanunniken van Zonnebeke moeten jaarlijks 12 denieren van de opbrengst aan de kerk geven, op het feest van Allerheiligen, voor het zielenheil van Willelmus en zijn voorvaderen.

Opmerking: Volgens Callewaert(1), 31, nr. 26 bevindt er zich een kopie in Cartularium S, kap. 67 ("advocati Betuniae de Clarc."). // Volgens de Thesaurus Diplomaticus is er een kopie in Brugge, Archief Grootseminarie, Fonds Zonnebeke, Cartularium S, f° 32 r°.

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 31, nr. 26]

Ego W[illelmus], advocatus Atrebatensis, Betunie et Tenremunde et Warnestonii dominus. Notum fieri volo tam modernis quam posteris, quod fidelis meus Thomas, filius Moysin, una cum uxore sua Heilawif, terram sex bunariorum, quam a me in feodum tenuit, omni jure et proprietate, quam in ea habebat, se exuens liberam et absolutam sub testimonio hominum meorum, Willielmi de Fleneke, Thome de Duvia, Sare de Duvia, Boidini de Buscho, Walteri filius Remi, Willelmis Chalais, nec non et aliorum mihi resignavit. Ego vero predictam terram in manu mea habens, pro salute anime mee et antecessorum meorum, annuente Mathilde, dilecta uxore mea, ab omni exatione et reclamatione liberam hereditarie possidendam, hac conditione ecclesie beate Marie de Sinnebeke donavi, ut de quolibet bunario XIIcim denarios predicte fratres ecclesie in festo omnium sanctorum singulis annis mihi et successoribus persolvant. Ut autem hec mea donatio rata et inconvulsa permaneat, sigilli emi impressione et prescriptorum hominum meorum et scabinorum qui interfuerunt subscriptione corroboramus.

Scabini: Wilielmus Surbier; Willemus de Haufoseit; Galterus Waine, Rogerius filius Hunaldi; Simon Fanart; Gerardus Gerin, Ysaac de foro.

Actum Domini anno M°C°LXXXX°VII°.