Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap90)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 29, nr. 24: '1194'. // Thesaurus Diplomaticus: '1194-11-15-3 PREVENIER', '1193-12-25-9 PREVENIER' en '1194-99-99-0'.

Type: Schenking door de gravin van Vlaanderen van een jaarlijkse rente aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Margareta, gravin van Vlaanderen en Henegouwen en markiezin van Namen, laat weten dat zij met instemming van haar echtgenoot, Boudewijn, en van haar oudste zoon, Boudewijn, aan de abdij van Zonnebeke 60 schellingen per jaar schenkt, afkomstig van de breven die 'maius officium' genoemd worden. 40 schellingen zullen gegeven worden als pitantie voor de kanunniken die aanwezig zullen zijn, nl. 10 op de dag van haar jaargetijde, 10 op de zondag van 'Invocabit me' [= eerste zondag van de Vasten], 10 op de zondag van 'Laetare Hierusalem' [= vierde zondag van de Vasten], en 10 op Palmzondag.

Opmerking: Callewaert(1), 29, nr. 24 vermeldt dat de kopie zich bevindt in Cartularium S, kap. 90. // Volgens de Thesaurus Diplomaticus bevindt de kopie van de oorkonde zich in Brugge, Archief Grootseminarie, Fonds Zonnebeke, Cartularium S, f° 39 r° - v°.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap90)

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 29, nr. 24]

Ego Margarita, Flandriae comitissa et Hannoniae, et marchionissa Namurcensis. Notum facio tam praesentibus quam futuris quod, ex consensu Balduini mariti mei et domini comitis Flandriae et marchionis Namurcensis et dilecti filii primogeniti mei Balduini, concessi ecclesiae de Sinnebeke sexaginta solidos, singulis annis de brevibus quae majus officium appellantur, Brugis in Purificatione recipiendos, de quibus quadraginta solidi cedent refectioni canonicorum ibidem servientium in quatuor terminis anni distribuendi. In die videlicet anniversarii mei 10 solidi; in Dominica Invocavit me 10 solidi; in Dominica Laetare Hierusalem 10 solidi; in Dominica Palmarum 10. Ne igitur praesens concessio mea diuturna temporum successione perverti possit sigilli mei et sigillorum mariti mei et filii mei Balduini et subscriptione testium idoneorum communivi.

S. Gerardi Brugensis praepositi et cancellarii Flandriae; S. [Helyae]. Abbatis Dunensis; S. Balduini abbatis de Eekoudt; S. Hugonis decani Brugensis; S. Willielmi decani Insulensis.

Actum anno Domini MCLXXXXIV.