Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(sup43)

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-02-1218

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 46, nr. 41: '9 Février 1218'. // De datering werd overgenomen uit Callewaert (uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast). In 1218 viel Lichtmis (Purificatio Beatissimae Virginis Mariae) op een vrijdag (feria sexta), en de octaaf viel dus op vrijdag 9 februari.

Type: Tussenkomst door de gravin van Vlaanderen en Henegouwen betreffende de ruil van grond te Zonnebeke en Gits door de abdij van Zonnebeke en Osto de Hardoya

Beschrijving: Johanna, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, vraagt dat Henricus de Moorslede er in haar plaats voor zou zorgen dat een uitwisseling van grond goed verloopt. Osto de Hardoya verzocht haar immers om gronden te mogen ruilen met de abt van Zonnebeke, daar Osto een stuk land bij Zonnebeke in leen hield, en de abt van Zonnebeke een stuk land bij Gits. De gronden zijn van vergelijkbare waarde, en de leenmanschap tegenover de gravin komt ook niet in het gedrang.

Opmerking: Volgens Callewaert(1), 46, nr. 41 bevindt er zich een kopie in Cartularium S, supplement § 43.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(sup43)

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 46, nr. 41]

Johanna, Flandriae et Hannoniae comitissa, dilecto et fideli suo Henrico de Moorslede salutem. Rogavit me fidelis meus Osto de Hardoya quod ipsum permitterem facere quandam commutationem cum abbate de Sinnebeke, dicens quod ipse haberet quandam partem terrae quam de me tenet juxta Sinnebeke, et ipse abbas haberet aliam terram apud Ghits: ita quod abbas praedictus haberet terram ipsius Ostonis quae est juxta Sinnebeka et ipse Osto haberet terram ipsius abbatis quae jacet apud Ghits, ita quod tantum valeret terra quam ipse osto reciperet ab abbate praedicto in commutationem quantum valeret terra illa quam idem Osto daret eidem abbati similiter in commutationem, et terram illam quam acciperet dictus Osto ab ipso abbate de me teneret in feodum, ita quod feodum quod ipse Osto de me tenet non minuatur. Inde est quod vobis mando quod homines meos vobiscum accipiatis et ad commutationem istam loco mei sitis et eam bene et legitime faciatis.

Datum Gandavi per testimonium fidelium meorum Gerardi de Sottegem; Walteri de Fonteines et Walteri de Curtraco clerici mei.

Feria 6a in octova Purificationis Beatissimae Virginis Mariae, anno Domini 1217.