Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

SOM-BM-MS-852

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-02-1137

Opmerkingen analytische datum: Thesaurus Diplomaticus: '1137-02-10-0' en '1137-02-13-2 DE COUSSEMAKER'. // We nemen de datum van Thesaurus Diplomaticus over (geen omzetting voor paasstijl, want dan klopt indictiejaar niet meer). // In 1337 viel de vierde dag van de iden van februari op 10 februari.

Type: Bekendmaking door de graaf van Vlaanderen van de taksvrijstelling van de abdij van Watten

Beschrijving: Diederik [van de Elzas], graaf van Vlaanderen, laat weten dat hij voor zijn zielenheil de abdij van Watten vrijstelt van alle taksen en heffingen. Twee Zonnebeekse kanunniken tekenen als getuigen.

Opmerking: De Thesaurus Diplomaticus vermeldt kopieën van de oorkonde in Sint-Omaars, Bibliothèque Municipale, Manuscrits, nr. 852, f° 74 v° - 75 r°, n. 129, in Ibidem, f° 170 r° - v°, n. 267, in Ibidem, f° 174 r° - 175 r°, n. 274, en in Ibidem, nr. 851, f° 54 v° - 55 r°. // Volgens Thesaurus Diplomaticus wordt de oorkonde ook vermeld in Wauters(II), 190, 719.

Tekst