Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-38

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 67, nr. 62: '1227 (12 Février - 18 Avril)'. Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast; de termini worden respectievelijk bepaald door de datum van de bron die in deze oorkonde bevestigd wordt (12/02/1227) en de paasdatum in 1227. Hier maakte Callewaert ons inziens een fout. Pasen viel in 1227 op 11 april; in 1226 viel het op 19 april. Voor de tweede terminus stellen wij dus 09/04/1227 of 10/04/1227 voor (uitgaande van een jaarwisseling op Goede Vrijdag of paaszaterdag).

Type: Bekendmaking door een aantal vooraanstaande geestelijken van de acceptatie door Radulfus de Locris en zijn echtgenote van een compositie in een geschil met de abdij van Zonnebeke betreffende een tiende te Zonnebeke

Beschrijving: G…, abt van Waasten, H[ugo], proost van het kapittel van Ieper en J[ohannes], deken van de christenheid van Ieper, laten weten dat Rodulphus de Locris en zijn echtgenote, Christina, de definitieve uitspraak aanvaarden van de scheidsrechters - nl. de pastoors van Kemmel en van Zillebeke, en de ridder van Moorslede - in een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de genoemde Rodulphus betreffende een tiende te Zonnebeke. De tiende gaat naar de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: Callewaert(1), 67, nr. 62 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 5.; Callewaert(1) vermeldt niet het origineel, dat toch bewaard bleef in het fonds Zonnebeke in het Groot-Seminarie te Brugge; waar de spelling van de namen in de kopie afwijkt van het origineel, nemen wij de spelling van het origineel over.

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 67, nr. 62]

Omnibus praesentes literas inspecturis G[...] Abbas de Warnetton, H[ugo] praepositus de Ypra et J[ohannes] decanus christianitatis de Ypra salutem in Domino. Universitati vestrae volumus esse notum quod Rodulphus de Locris et uxor ejus Christina in nostra praesentia constituti diffinitivam sententiam quam de Kemmele et de Zelebeke presbyteri et H[enricus] de Morslede miles, eorum arbitri, super decimam terrae quam tenent de praefato Rodulpho in Sinnebeka contra ipsos pro ecclesia de Sinnebeka protulerant approbantes, eandem decimam eidem ecclesiae quitam in perpetuum clamaverunt.

Actum anno Domini MCCXXVI.

His testibus: Dionisio, Joanne Brant Presbyteris et canonicis S. Martini Ypris, Lamberto Bach, Willielmo Scimel, Boidino nepote magistri Arnulphi.