Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-39

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 68, nr. 63: 'Mai 1227'.

Type: Bekendmaking door de ridder van Aire-sur-la-Lys van de acceptatie van een compositie in een geschil tussen de parochianen van Beselare en de abdij van Zonnebeke en van de afstand van een tiende te Beselare, ten voordele van de abdij

Beschrijving: Balduinus, ridder van Aire-sur-la-Lys, en zijn echtgenote, Margarita, laten weten dat zij de compositie tussen de abdij van Zonnebeke, en Margarita en de parochianen van Beselare, betreffende het appoort van Sint-Vincentius, aanvaarden. Mochten er ooit betwistingen komen, dan willen zij de kerk van Beselare wel helpen om haar deel te behouden. Zij doen ook afstand van de rechten die zij hadden op een tiende te Beselare, ten voordele van de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: Callewaert(1), 68, nr. 63 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 37, en in de Inventaire Diplomatique, p. 155.

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 68, nr. 63]

Omnibus hoc scriptum inspecturis Balduinus, miles de Area, et uxor ejus, Margarita, salutem. Universitati vestre notum esse volumus quod compositionem que per arbitros facta est inter ecclesiam de Sinnebecka ex una parte, Margaritam, uxorem meam, et parrochianos de Beveslare ex altera, super apportu Sancti Vincentii de Beveslare, ego et praedicta uxor mea gratam habemus et approbamus et nihil in dicto apportu juris exigimus, hoc tantum excepto quod ecclesiam de Beveslare, si necesse fuerit, ad conservandam partem suam de cetero simpliciter juvare volumus. Nos etiam quicquid juris habemus in quadam decima jacente in Beveslare quam in prejudicium nostrum ecclesiam de Sinnebecka acquisisse aliquando calumniabamur, eidem ecclesie in elemosinam perpetuo habendam liberaliter concedimus. Et quoniam in bona fide volumus et cupimus ut supradicta ecclesia de Sinnebecka de ceter pracifice premissa possideat, scilicet partem suam de apportu et dictam decimam, presens scriptum sigillo nostro fecimus roborari.

Testes qui huic facto interfuerunt: Frumaldus abbas de Sinnebecka; Nicholaus canonicus ejus; Egidius presbyter de Morslede; Henricus miles de Morslede; Albertus Struue et quidam alii.

Datum anno Domini M°CC°XX° septimo, mense maio.