Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap50)

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-06-1228

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 72, nr. 68: '28 Juin 1228'. // De feestdag van de HH. Petrus en Paulus valt op 29 juni; de vooravond van die feestdag valt dus op 28 juni.

Type: Bevestiging door de bisschop van Doornik van de verpanding van een tiende te Roeselare door ridder Eustachius de Olsene aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Walterus, bisschop van Doornik, laat weten dat ridder Eustachius de Olsene met instemming van zijn echtgenote, Nathalia, en van zijn stiefzoon, Laurentius, zijn deel van de oostelijke tiende te Roeselare, die hij van Gerardus filius Rogeri, ridder van Anathiers, in leen hield, voor 6 jaar aan de abdij van Zonnebeke verpand heeft voor 110 pond Vlaamse munt, volgens de voorwaarden in het contract. Walterus heeft de overeenkomst gezien, hecht er zijn goedkeuring aan en bevestigt ze.

Opmerking: Callewaert(1), 72, nr. 68 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 50.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap50)

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 72-73, nr. 68]

[p. 72] Walterus, Dei gratia episcopus Tornacensis, universis hoc scriptum inspecturis salutem. Noverit universitas vestra quod Eustachius de Olsene miles, in praesentia nostra constitutus, recognovit quod, assensu

[p. 73] Nathaliae uxoris suae et Laurentii filiastri sui, partem suam orientalis decimae de Roesselare, quam de Gerardo filio Rogerii militis de Anathiers tenebat in feodo, per manum ejusdem Gerardi, hominibus ipsius praesentibus, ecclesiae de Sinnebecke ad sex annos obligavit pro centum et decem libris flandricae monetae, sub tali conditione qualem vidimus contineri in literis super obligatione praedictae decimae a supradicto Gerardo praefatae ecclesiae de Sinnebecke collatis. Hanc autem obligationem hujus decimae legitime factam approbamus et sigilli mei appensione confirmamus.

Datum anno Domini 1228, mense junio, in vigilia Apostolorum Petri et Pauli.