Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-1

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-06-1248

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 89, nr. 86: '4 Juin 1248'. // De datering in de tekst spreekt (volgens Callewaert) over de "11"de dag van de nonen van juni, maar de nonen van juni hebben nooit elf dagen. Callewaert lijkt dit getal als "ii" geïnterpreteerd te hebben. // Voorlopig wordt de datering van Callewaert overgenomen (tot de uitgave gecheckt wordt in het archief). // Vander Marliere: '1249, 4 Juin'. Aangezien Innocentius IV aan de macht kwam op 24 juni 1243, en er in de tekst gesproken wordt over het vijfde regeringsjaar, kiezen we toch voor 1248.

Type: Toelating door de paus aan de abdij van Zonnebeke betreffende het behouden van de verkregen goederen (met uitzondering van de leengoederen)

Beschrijving: Paus Innocentius geeft de abdij van Zonnebeke toestemming om de goederen die zij verkregen heeft, te behouden, met uitzondering van leengoederen.

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 89, nr. 86]

[p. 89] INNOCENTIUS episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterii de Sinebeca, ordinis Aroasie, Morinensis dioceseos, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre

[p. 90] precibus inclinati ut possessiones et alia bona mobilia et immobilia exceptis feudalibus quae personas liberas fratrum, ad monasterium vestrum mundi relicta vanitate volantium et professionem facientium in eodem, si remansissent in seculo ratione successionis seu quocumque alio justo titulo contigissent, petere, recipere ac retinere libere valeatis, auctoritate vobis presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Lugduni, 11 non. Junii, pontificatus nostri anno quinto.