Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-51

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1250

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 92, nr. 88: '28 Février 1250'. // De zondag van Reminiscere is de tweede van de zes zondagen vóór Pasen; in 1250 viel Pasen op 27 maart; de tweede van de zes zondagen voor Pasen viel dus op 20 februari 1250. De datum van Callewaert is ons inziens die voor het jaar 1249.

Type: Herbenoeming door de bisschop van Terwaan van Lambertus als pastoor van Bikschote

Beschrijving: P[etrus], bisschop van Terwaan, groet de deken van de christenheid van Ieper en laat weten dat hij Lambertus herstelt in zijn positie als pastoor van Bikschote. Hij werd daar aangesteld op voorstel van de abt van Zonnebeke. De heer van Nijvel (?) en de graaf van Guignes hadden echter het patronaatsrecht van de abt daar in vraag gesteld, en Lambertus werd tijdelijk geschorst. Na beraadslaging herstelde de bisschop Lambertus echter in al zijn rechten als pastoor.

Opmerking: Callewaert(1), 92, nr. 88 vermeldt een analyse en een beschrijving in de Inventaire Diplomatique, p. 345. // Callewaert(1), 80, nr. 77, voetnoot 1 bespreekt een oorkonde die, zoals hij toen meende, verloren was gegaan. Op p. 92, nr. 88, besefte hij dat de verloren gewaande oorkonde de oorkonde is die hier besproken wordt. Hij geeft de volgende verklaring: "C'est par erreur que nous avons donné plus haut, p. 80, l'analyse de cette charte comme d'un document actuellement perdu. Le sommaire et la description correspondent bien à l'original que nous donnons ici. Nous avons été induit en erreur par la data fautive 1240, fournie par l'auteur de l'Inventaire diplomatique, qui n'a tenu compte que des chiffres de la date en négligeant le mot nono." // Dit is wat hij vermeldde op p. 80, nr. 77: een analyse en beschrijving in de Inventaire Diplomatique, p. 345: "Item een chaerterkin binaer viercantich in oude lettren gheschreven, in 't latyn, ende es aenghaende de pastorie van Beckescote dewelken, deur de presentatie van den abt van Zunnebeke was ghegheven van P[etrus], bisschop van Teroeane aen eenen Lambert, priester, niet jeghenstaende dat heere de Nivella ende de grave van Signe in dispute waeren tegen den abt van Zunnebeke aenghaende de presentatie. In 't jaer 1240; ondere was een steerte af ghesneden ende daeraen een zeghele ghebroken. Up den dos: Bekeschote."

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 92-93, nr. 88]

[p. 92] P[etrus] Dei gratia Morinensis episcopus, decano christianitatis Iprensis salutem in Domino. Noveritis quod cum nos ad presentationem abbatis de Sinebecke jam diu admiserimus Lambertus presbyterum ad parochiam de Beckescote et curam animarum ejusdem parochie eidem commisissemus, postmodum dominus de Nivella et comes Gignensis super jure patronatus dicte parochie contra dictum abbatem moverunt questionem; propter quod bona parochie ad presbyterum pertinentia fecimus sequestrari et per alium presbyterum in ea deserviri. Sed cum postea inter dictas partes collecta fuerit dies et assignata sabbato post Invocavis me, coram nobis ad audiendum rationes pertinentes et ad procedendum in quantum de jure fuerit procedendum, dicti dominus de Nivella et comes Gignensis dicta die minime comparuerunt nec pro se sufficienter aliquem destinarunt. Quapropter vobis mandamus quatenus

[p. 93] dictum Lambertus reponatis ad dictam parochiam ut ibi deserviat sicut ante, salvo tamen omni jure, ea etiam que pertinent ad ipsum jure parochiali eidem faciatis liberari, maxime cum rationes nondum audierimus propter quas dictus Lambertus presbyter non debeat gaudere parochia praedicta cum proventibus supra dictis, detentores vero predictorum fructuum ad restitutendum eos dicto presbytero ubicuncque sint, monitione premissa, per censuram ecclesiasticam si necesse fuerit compellendo.

Datum anno Domini MCCXL nono, dominica qua cantatur Reminiscere.