Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-52bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1255

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 95, nr. 91: '23 Juin 1255'.

Type: Schenking door Robertus de Lampernesse van een rente te Zonnebeke aan de abdij van Zonnebeke (t.v.v. bepaalde religieuze diensten)

Beschrijving: Ridder Robertus de Lampernesse laat weten dat hij, voor het zielenheil van zichzelf, zijn echtgenote Juliana, en zijn ouders, 30 schellingen Vlaamse munt jaarlijks geschonken heeft aan de abdij van Zonnebeke, bezet op 7 gemeten grond - min of meer - die hij in leen houdt van Isabella, vrouwe van Zonnebeke. De som wordt jaarlijks op de feestdag van Sint-Jan de Doper uitgekeerd. Aan de gift is een voorwaarde verbonden: wekelijks, op maandag, moeten geld, een kaars, brood en wijn geofferd worden; ook moeten er 's maandags vóór de mis, gebeden gezegd worden voor het zielenheil van de genoemde personen.

Opmerking: Callewaert(1), 95, nr. 91 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 84: "Carta domini Roberti de Lampernisse de 35 solidos." // Callewaert(1), 95, nr. 91 vermeldt een uitgave in F. V[an de Putte], Notice sur la commune de Lampernesse, in de Annales de l'Emulation, t. XIII, p. 251, naar Cartularium S.

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 95-96, nr. 91]

[p. 96] Ego Robertus de Lampernesse miles notum facio universis presentes litteras inspecturis quod ego, pro salute anime mee et dilecte uxoris mee Juliane, patris mei et matris mee, dedi in elemosinam abbati et conventui beate Marie de Sinnebeke triginta solidos flandrensis monete annui redditus super septem mensuras terre, parum plus vel parus minus, quas ego teneo de Isabella domina de Sinnebeke, jacentes juxta capellam domini Renelini de Lampernesse militis, in Natali B. Johannis Baptiste quolibet anno eisdem in perpetuum persolvendos, ita quod infra subsequens festum B. Petri ad Vincula integre persolvantur, tali conditione annexa quod in perpetuum qualibet septimana videlicet in die lune, sive festum sit sive non, secretarius debet offerre ad missam pro defunctis unum denarium flandrensis monete et unam candelam valentem unum denarium et duos panes valentes duos denarios et lotum vini. Hanc autem oblationem predicti abbas et conventus, pro salute anime mee et Juliane uxoris mee, patris mei et matris mee debent qualibet die lune, etiam ad Natalem Domini si ita contingeret, in perpetuum observare. Debent etiam qualibet die lune totius anni ante missam, pro anima domini Roberti de Lampernesse militis et Juliane uxoris sue et domini Thome militis, orationem facere et dicere Pater noster et propriis nominibus nominare. Ut autem hec elemosina stabilis et conconcussa permaneat et ne predicti abbas et conventus de predicta elemosina valeant in posterum ab aliquibus molestari, presentes literas eisdem contuli sigilli mei munimine roboratas.

Actum anno Domini millesimo ducentesimo quinquagestimo quinto, in vigilia B. Johannis Baptiste.