Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap110)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 97, nr. 92: 'Mars 1256'. // Aangezien Pasen in 1255 op 28 maart viel, en in 1256 op 16 april, zijn er maar 4 dagen (28-31 maart 1255) die in 1255 kunnen aangeduid worden als 'maart 1255', terwijl er 31 zijn in 1256; er is dus meer kans dat de maand maart in 1256 bedoeld wordt, bij gebruik van de paasstijl.

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van grond te Beselare aan de koster van Beselare

Beschrijving: Johannes, abt van Zonnebeke, laat weten dat hij, voor het nut van de abdij, de grond die Willielmus Smoutinbaert van de abdij hield in de parochie van Beselare, verpacht heeft aan Balduinus de Agro, koster van Beselare, zijn echtgenote Ava en zijn zoon Johannes, en dit voor vier schoven haver, Ieperse maat, en acht kapoenen, levenslang jaarlijks te betalen, tot de langstlevende ook overleden zal zijn.

Opmerking: Callewaert(1), 97, nr. 92 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 110.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap110)

[Overgenomen uit Callewaert(1), p. 97, nr. 92]

Johannes, divina permissione abbas de Sinnebeka, totusque ejusdem loci conventus universis praesentes literas visuris salutem in Domino. Universitati vestrae notum facimus quod nos, pro communi utilitate ecclesiae nostrae, locavimus Balduino de Agro, custodi de Beveslare, Avae ejus uxori et Johanni ejus filio, totam terram nostram, quam Willielmus Smoutinbaert tenebat, in dicta parochia de Beveslare, pro quaturo raseriis avenae mensurae Yprensis et octo caponibus ad vitam ipsorum annuatim solvendis possidendam; hoc notato quod si quis dictorum Balduini, Avae et Johannis super vixerit, dictam terram pro dicto censu ad vitam suam possideat pacifice et quiete. Et nos unanimiter promisimus bona fide quod contra dictam conventionem non veniemus in aliquo, sed quidquid contingat, eis vel illi qui supervixerit garandizabimus dictam terram contra omnes, et si per defectum nostrum, damna vel custus incurrerent occasione dictae terrae, nos tenemur eis vel ei qui supervixerit reddere custus et dampna que inde haberent. Et super iis omnibus renunciavimus omnibus privilediis et statutis, omni juris auxilio tam canonico quam civili et omnibus exceptionibus quae nobis possent prodesse seu dictis Balduino, Avae, Johanni, vel qui supervixerit obesse, seu proponi contra praesens instrumentum seu factum contentum in eodem. In cujus rei testimonium praesentibus literis sigilla nostra fecimus appendi.

Datum et actum anno Domini 1255, mense martio.