Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-R13(kap75)

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-05-1262

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 103, nr. 97: '17 Mai 1262'.

Type: Bevestiging door het kapittel van Mesen van de aanvaarding van de scheidsrechters en hun uitspraak, in het geschil tussen de abdij van Mesen en de abdij van Zonnebeke betreffende opbrengsten van gronden te Noordschote

Beschrijving: De deken en het kapittel van Mesen laten weten dat zij hun goedkeuring hechten aan de overeenkomst die in BRU-AGSB-Z-R13(kap74) (cf. daar) beschreven wordt. In deze overeenkomst aanvaarden de abdij van Zonnebeke en de abdij van Mesen, tussen wie er een geschil heerste omtrent de opbrengsten van bepaalde gronden bij Noordschote, meester Johannes de Meldis en Aegidius, abt van Sint-Winoksbergen, als scheidsrechters in hun geschil. Men belooft de uitspraak van deze personen na te zullen leven, op boete van 100 mark sterling, zware munt.

Opmerking: Callewaert(1), 103, nr. 97 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 75.

Tekst

BRU-AGSB-Z-R13(kap75)

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 103-104, nr. 97]

[p. 103] Universis praesentes litteras inspecturis decanus et capitulum Messinense salutem in Domino. Notum facimus quod nos compromissionem factam inter religiosos viros abbatem et conventum de Sinnebeke et religiosas dominas abbatissam et conventum Messinenses, in venerabilem virum et discretum magistrum Johannem de Meldis, canonicum S. Petri Casletensis et officialem Morinensem, et religiosum virum dominum AEgidium abbatem Bergensem, super quibusdam controversiis quarumdam decimarum, seu quorundam fructuurm quarundam terrarum existentium apud Noortscotes, quas dicta abbatissa et conventus dicebant esse novalia, ac etiam super possessione et

[p. 104] proprietate earundem motis inter ipsos et habitis, prout in petitionibus et actis confectis inter partes in curia Morinensi plenius continetur, ratam et gratam habentes quantum in nobis est nomine nostro et ecclesiae nostrae, et promisimus quantum in nobis erit nos dictum arbitrium, statutum, compositionem seu oridinationem dictorum arbitrorum secundum formam ipsius arbitrii nos fideliter et sub pena centum marcharum sterlingarum ad magnum pondus servaturos et contra non ventoros. In cujus rei testimonium praesentes litteras duximus concedendas.

Datum anno Domini 1262, vigilia Ascensionis Domini.