Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-141

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1472

Type: Sententie door de officiaal van Doornik in een rechtzaak tussen de abdij van Zonnebeke en de erfgenamen van de voormalige pastoor van Roeselare, betreffende het achterstallige aandeel van de abdij in de offergiften van de kerk te Roeselare

Beschrijving: De officiaal van Doornik laat weten dat aan het hof van Doornik de volgende partijen voor hem verschenen zijn: Rogerus de Crudenare, clericus, notaris van het hof van Doornik en procureur van de abdij van Zonnebeke, aan de ene zijde, en de priesters Leonius de Grijse en Monnandus de Rollario en andere erfgenamen van heer Petrus de Grijse, voormalig pastoor van Roeselare, aan de andere zijde. Rogerus de Crudenare beweert dat de pastoors van Roeselare de abt van Zonnebeke jaarlijks 8 pond parisis Vlaamse munt moeten betalen, voor de offergiften in de kerk. Bovendien zegt hij dat de genoemde Petrus de Grijse die som nog moest betalen voor de jaren 1458, 1459, 1460 en 1461, wat neerkomt op 32 pond parisis; deze som eist hij nu van de erfgenamen van de genoemde Petrus. Bijgevolg vraagt hij dat de officiaal de tegenpartij zou veroordelen tot het betalen van deze som en van de proceskosten. De erfgenamen worden veroordeeld tot het betalen van de genoemde som en de bijkomende kosten.

Opmerking: De handtekening op de plica luidt: Dauffiemez (eventueel: Lauffiemez)

Tekst

test

Vniuersis p[raese]ntes l[itte]ras Jnspecturis Officialis Tornacen[sis] Sal[ute]m Jn D[omi]no Notum facimus q[uod] In causa ciuili et pecuniaria coram nobis Jn curia tornacen[si] mota a Rogero de crudenare clerico curie torn[acensis] notario Jurato tanq[uam] p[ro]cur[ator]e siue sindico et conomit[er] vene[rabi]liu[m] ac Religiosorum viror[um] d[omi]norum abbatis et conuentus monasterij de zinnebeke morinen[sis] diocesis actore Contra et aduersus d[omi]nos leonium de grijse et monnandum de Rollario p[res]b[yte]ros et alios coheredes quond[am] d[omi]ni petri de grijse du[m]vixit curati de Rollario tornacen[sis] diocesis tam coniu[n]ctim q[uam] diuisim Reos Peti[tio]ne a dicto actore contra eosdem Reos coram nobis Jnscriptis edita Jn qua Jp[s]e actor Jn eff[e]c[t]u[m] p[ro]posuit et allegauit verum esse q[uod] curati dicti loci de Rollario debent a[n]nuatim p[rae]fato D[omi]no abbatj de zinnebeke ad causam oblationu[m] Jn eodam eccl[es]ia oblatar[um] Jbidem p[raesen]tatarum octo libras parisien[ses] monete flandrie dicens Jnsup[er] Jp[s]e actor q[uod] p[rae]di[c]tus quond[am] d[omi]n[u]s petrus de grijse cuius memorati Rei sunt et fuerunt heredes eiusdem app[re]hendendo bona ac debita soluen[...] et credita Recipien[...] annis qui[n]quage[si]mo octauo qui[n]quagesimonono sexage[si]mo et sexage[si]mo primo fuit curatus p[rae]dicte eccl[es]ie de Rollario quibus a[n]nis Jdem quond[am] d[omi]n[u]s petrus eidem d[omi]no abbati D[i]c[t]as octo libras p[rae]missorum occ[asi]one debitas nu[n]c soluit Jtaq[ue] pro p[rae]dictis quatuor a[n]nis ascenden[...] ad trigintaduas libras p[ar]isien[ses] monete flandrie contra eosdem Reos tam coniu[n]ctum q[uam] diuisim l[egi]tima comperijt et competit actio Concluden[...] p[ro]terea peens Jp[s]e actor nomi[n]e quosupra per nos et n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffinitiuam siue decretum eosdem Reos et eorum que[m]libet cogi et compelli ad h[oc] q[u]endem d[omi]no abbati aut eius mandatum habentj soluant tradant et expediant d[i]c[t]am su[m]mam trigintaduar[um] librar[um] p[ar]isien[ses] flandrie et In expen[sas] litis condempnarj Et Deinde Respon[sio]ne per d[omi]n[u]m elonium de grijze et Johannem De leeman tanq[uam] dicti quond[am] d[omi]ni petri heredes de suis coheredibus se fortes facien[tes] ad eandem peti[tio]ne[m] sequuta liteq[ue] a p[ar]tibus Jpsis hincinde l[egi]time contestata ac Jurato de calu[m]pnia vt decuit Pluribusquoq[ue] testibus pro p[ar]te dicti actoris sup[er] contentis In sua peti[tio]ne p[rae]dicta contra eosdem Reos P[ro]ductis Receptis Juratis auditisq[ue] et exami[n]atis ac eorum depo[siti]o[n]ibus Inscriptis redactis et per nos more solito publicat[is] Ceterisq[ue] Iudicialib[us] Rite p[er]actis ac concluso per nos In hac causa Tandem die hodierna subscripta p[ar]tibus Jpsis ad audiend[um] Jus et decretum n[ost]r[u]m siue n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffinitiuam sup[er] p[rae]msisis et In hac causa per nos sibi dici et proferri per continua[tio]ne[m] assignata Instan[tibus] et comparen[tibus] p[er]sonal[ite]r et constitutis coram nobis Jn Judicio Jn d[i]c[t]a curia torn[acensi] dicto Rogero de crudenare nomi[n]e quosupra actore ex vna et discreto viro Johanne dibbout eciam clerico d[i]c[t]eq[ue] curie torn[acensis] notario Jurato tanq[uam] dictorum Reorum p[ro]cur[ator]e ex altera p[ar]tibus Nos In Iudicio In d[i]c[t]a curia tornacen[si] ad Jura Reddend[a] pro tribunali seden[tes] et habentes solum deum pre oculis Jus et decretum n[ost]r[u]m siue n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffinitiuam sup[er] p[rae]missis et Jn hac causa diximus et p[ro]tulimus dicimusq[ue] et p[ro]ferimus In scriptis In hunc modum Jn dei no[m]i[n]e amen Cognitis huius cause meritis et attentis que a[n]i[ma]m n[ost]r[a]m mouere debuerunt Reos actorj nomi[n]e quo agit Jn petitis et huius litis expon[...] taxa[tio]ne nobis Res[er]uata s[ente]n[t]ialiter condempnamus Jn hijs scriptis Quocirca mandamus vobis om[n]ib[us] p[res]b[yte]ris et cap[ella]nis ciuitat[is] et diocesis notarijsq[ue] et apparitorj curie torn[acensis] quat[enu]s p[rae]missa om[n]ia et singula legatis publicet[is] notificet[is] Jntimetis vbi qua[n]do ac tociens quotiens opus fu[er]it et sup[er] h[oc] fueritis Requisit seu v[est]r[u]m alter fu[er]it Requisitus In cuius Rei tesimo[niu]m sigillum Sedis tornacen[sis] p[raese]ntib[us] l[itte]ris duximus appondend[um] Datum anno D[omi]ni mill[es]i[m]o quadr[agesi]mo septuage[si]mo secundo feria sexta post d[omi]nicam quasimodo mens[is] aprilis die decima

test

Bauffremez

test

Rousselaere Sententia redditus annui 8.┬░ Librarum parisiensium ratione Oblationu[m] anno 1472

C[aus]a oblationu[m]