Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-146

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-03-1475

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Kwitantie door de secretaris van de hertog van Bourgondië betreffende de amortisatie van de goederen van de kapelanij van het Sint-Sebastiaansaltaar in de parochiekerk van Roeselare

Beschrijving: Anthoinne Spillart, secretaris van de hertog van Bourgondië, werd door deze aangesteld om de inkomsten te innen van de amortisatie van de nog niet geamortiseerde goederen die gedurende de laatste 60 jaar verkregen werden door leden van de clerus. De kapelaan van het altaar van Sint-Sebastiaan in de parochiekerk van Roeselare moet 12 pond parisis betalen; deze som wordt betaald vanuit verscheidene bezettingen op huizen en gronden. Binnen de twee maanden moet de kapelaan deze brief laten registreren in de Rekenkamer van Mechelen.

Tekst