Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-149

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1480

Type: Schenking door de vrouwe van Watten en burggravin van Roeselare van een erfelijke rente te Noordschote aan de abdij van Zonnebeke (t.v.v. religieuze diensten)

Beschrijving: Vrouwe Katheline van Halewin, vrouwe van Watten en burggravin van Roeselare, laat weten dat zij als aalmoes aan de abdij van Zonnebeke een jaarlijkse rente van 10 schellingen parisis heeft geschonken, bezet op gronden in de parochie van Noordschote, op gronden toebehorende aan de abdij. In ruil daarvoor moeten de kloosterlingen eeuwig bidden voor het zielenheil van haar echtgenoot, ridder Cornelis van Eechoute, heer van Watten en burggraaf van Roeselare, van haarzelf en van hun vrienden.

Tekst

test

Wij vrauwe katheline van halewin vrauwe van watene en[de] burchgraefnede van Roesselaer kenne ende lijde dat Jc bin mijnen ghezonden liue hebben gheheguen Jn pure aelmoesene den clooster van Zunnebeke De So[m]me van tien scellijnghen paris[is] erueleke rente De welke rente Jc hadde vp zekeren grondt van eruen ligghende Jn de prochie van noordscote toebehorende de zelue grond den cloostre van Zunnebeke en[de] dat ter cause dat miin heere de Abt en[de] ziin conuent en[de] haerleder naerco[m]mers zullen eeuwelike bidden ouer de ziele van miijnen heere Cornelis van eechoute ruddere heere van watene en[de] burchgraue van Roesselare en[de] vrauwe katheline bouen ghenoomt ziin wetteleke gheselnede en[de] huerleder beede vrienden die ouerleden ziin deser weerelt dies ziele god ghedijncken wille Ende Jc vrauwe katheline van halewiin voors[eit] hebbe ghezeghelt desen brief met mijne[n] zeghele Jnt Jaer Duust .CCCC. en[de] lxxx den viij.sten dach in meye present Adriaen vanden Walle en[de] Roegaer Denijs

test

Noordschote

Donatio redditus annui 10 grossoru[m] super terras nostras de noordtschote per Chatarina[m] de haluwyn dominam de Watene anno 1480