Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-155

Algemene gegevens

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van de abdij van Zonnebeke betreffende de wettelijke afwinning van grond door de dis van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de abdij van Zonnebeke laten weten dat Pieter vanden Stene, dismeester van de dis van Zonnebeke, in naam van de dis een stuk grond in bezit heeft genomen, in overeenstemming met de wettelijk vastgelegde bepalingen, en dit tot er iemand komt die meer recht op die grond kan doen gelden dan de dis.

Tekst

test

Jc lonis scoonJans baeiliu en[de] wettelijc maendere van mijn heere den abt van zunnebeke en[de] van zijne[n] covente en[de] Wij Jan traetsaert Jan blo[m]me fesent van der coutere Matheus van rosebeke en[de] Willem van bale[n] scepene[n] van mijn heere den abt en[de] covent voerzeyt Jndesen tijt doen te wetene allen den gonen die dese prese[n]te lettere[n] zullen zien of horen leesen dat voer ons es co[m]men jn properen persone pieter vanden stene als dischmeestere vanden disch van[...?] zunnebeke en[de] heyft vpden dach van heedent Jn wettelijker gheba[n]ner vierscare van mijn heere den abt van zunnebeke zovele wettelijcheyden gheorbert vp een ghemet lants lijtel meer of min en[de] dat o ghebrec van disch ervelijke rente gheleghen Jn zunnebeke en[de] onder theerscip voers[eit] licghende Jn erins hof Jan kengaerdt ghelant ande oost zijde en[de] Jan blo[m]me ghelant ande west zijde en[de] de voers[eide] pietere als disch meesstere heyft bij maninghe en[de] va[n]nesse van ons baeliu en[e] scepene[n] voers[eit] den voers[eiden] gront al wettelijke verwo[n]nen en[de] ghecontermaseirt voert bezet voers[eit] en[de] vpsittende laet was dach ghedaen en[de] alle degone die yet zegghe[n] wilde[n] Jeghen tvoers[eide] bezeet dat den disch heyft vp den voers[eiden] gront of alle die enich recht Dar an gheescen willen de welke vp den dach van hedent Jn dese zaken alle Jeghen hem ghedaecht stonden hutegheleyt Jnde voers[eide] co[n]tenuacie lieden nv ter tijt buutslans en[de] onverjaerde en[de] onbewaerde kindere[n] dat staende alzoot behoert en[de] heyft voert meer zo vele wettelijcheyden gheorbort ter cause van den voers[eiden] bezette dat hij bij maninghe en[de] va[n]nesse van ons[en] al wettelijke ghedaen es metter roede te[n] bezette te zijne[n] bouf en[de] verorbore vanden dissce als disch meestere [...?]oot an der stond tijt en[de] wijle dat man of wijf comt die co[m]men betoghen dat zijt met betere[n] rechte sculdich zijn te bezittene ten welken zaken voers[eit] waren gheorboort en[de] ghedaen alle de kerckgheboden voertheesscen maninghe[n] en[de] va[n]nesse[n] en[de] generalijke alle de wettelijcheden die daer toe behoren ghedaen te zijne en[de] met min [...?] maninghe van my baeliu voers[eit] en[de] bij va[n]nessen van ons scepenen bouenghenoemt naer wette[n] si[?] costume en[de] vzage vander voers[eide] vierscare en[de] o[m]me dies wille dat wij baeiliu en[de] scepene[n] boue[n] ghenoemt present en[de] voer oghe[n] waren daer dese wettelijcheyde ghedaen en[de] gheorbort was Jnder maniere[n] voerscreue[n] zo hebben wij baeliu en[de] scepene[n] bouen ghenoemt Jn te meerder ver- zekertheyden en[de] Jn orconscepe[n] der waerheyt dese presente lettere[n] ghezeghelt elc van ons met zijne[n] propere[n] zeghe huut hanghende ghedaen Jnt Jaer ons heere[n] duust vier hondert neghe[n]entachtentich Jn octobere

test

ghifte van een ghemet lants an den disch onder onse eerlickheit 1489