Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-82

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-03-1344

Opmerkingen analytische datum: Pasen viel in 1344 op 4 april, en in 1345 op 27 maart, dus het jaar moest niet aangepast worden volgens de paasstijl.

Type: Bevestiging door de schepenen van Boudin Maykins te Neerwaasten van de verkoop van grond te Neerwaasten door Marote Stemmers en haar kinderen

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van Boudin Maykins te Neerwaasten laten weten dat Marote Stemmers, weduwe van Jehan Stemmers, en haar kinderen grond, gelegen te Neerwaasten, hebben verkocht aan Willem den Screijere (+ situering van de grond).

Tekst

test

Wie Jehan de pape pieter de haghe Mahieu de Weuere Jehan die men heet de vrient van kemmele ende Willem ghosier scepene van der vierscare boudin Maykins binder prochie van Neiderwarstine doen te weitene tollen den ghone[n] die desen chartre zullen zien ende horen lesen dat Maeie stemmers Jehan stemmers wedewe ende hare kindre sijn comen vor ons ende hebben wel ende wettelike vercocht Willem den screijere achte ondert lants neghen roeden min ligghende Jn tween sticken binder vors[eide] prochie van neiderwaerstene ende binder vorseider vierscare dat es te weitene twe ondert lants sestiene roeden min marchierende an de west zide Jehans lande van den brouke ende ande hoost zide bele s[...?]ters lande Ende ses ondert lants ende seuen roeden ligghende an de zuutzide Jehans lande vanden brouke ende an de noortzide cel[ye?] Witroots lande ende Willem sheiter[re]boeters[?] Ende hout hare de vors[eide] marote stemmers ende hare kindre vernoucht ende wel vulgholden van den vors[eiden] Willem den screijere ende hebbens hem gheworpen halm ende ghifte wel ende wettelike na costumen ende vsagen van der vierscare vornomt ende hebbens hem gheloft warscheip sonder enighe calaenge Jeghe[n] olle lieden quite lant omme quite ghelt behouden seren chens diere vteghaet Jn kennessen van ol desen dinghen wie scepene[n] vore[n] vornomt hebben desen chartre gheseghelt met onsen propren seghele vtehanghende dit was ghedaen Jnt Jaer ons heren dusentich drie ondert ende vierendeviertich den dertiensten dach van marte

test

neder wastene l[itte]ra de .viij. t[er]re .ix. virg[as] mini[us] s[u]b d[omi]nio de busco ap[u]d Carld

si[n/u]e boud[in] maykins emtis per guilielm[um] de scrijere anno 1344