Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-85

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1352

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de baljuw en de vierschaar van Wouter Maykins betreffende de verkoop van land te Neerwaasten door Willem de Screyere aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en de schepenen van de vierschaar van Wouter Maykins laten weten dat Willem de Screyere 1 1/2 gemet land, met de katelen die erop zijn, en gelegen onder Wouter Maykins in de parochie van Neerwaasten, verkocht heeft aan Jehan Recaseise, die optreedt in naam van de abdij van Zonnebeke (+ situering van de grond).

Tekst

test

Wie Jehan de costre te dien tiden bailliou Wouter maykins Jtem Jehan de pape pieters van der haghe lammin reueel Willem gossier Ende bouden van der Woe- stine Scepenen van der vierscare Wouter maykins vorseit Doen teweitene allen den ghonen die desen chartre zullen zien ende horen leisen dat vor ons sin co[m]men in proper p[er]sone Willem de screy[er]e of eene zide ende Jehan ric[er?]ases Jn de name van religieuse ende discreten personen minen here den abt ende Conuent van zinnebeke Ende ouer hemleiden of andre zide Ende kenden ende verlieden de vors[eide] Willem de screy[er]e dat hi vercocht hadde wel ende loyaelleke by goeden loyalen cope Ende o[m]me eene sekere so[m]me van ghelde dies hi hem hilt wel vernoucht ende betaelt Jehan Rec[er?]aseise vors[eit] ten vors[eiden] religeusen bouf Erueleke onder alf ghemet lands lettel min Jof meer metten cathelen diere vp sin ligghende ende staende onder Wouter maykinne vors[eit] Jn de prochie van neider Warstinne tusschen den lande der religeusen vors[eit] an beden ziden Vp twelke Jc bailliou vors[eit] ten versouke van den vors[eiden] p[ar]tien maende scepenen vornomt wat menre vort toe sculdich ware te doene o[m]me wet- teleke te vulco[m]me den coop ende verworden vors[eit] Ende wij scepenen wisden dat de vors[eide] Willem de screy[er]e tvors[eide] land ende catele vp draghen souden Jn den handen van den vors[eiden] bailliou als Jn den handen van den here Ende plockers [ende] halmens ende hem der of ontheruen soude wetteleke o[m]me der Jn te heruene wel ende wetteleke den vors[eiden] Jehan ric[er]asese ten religeusen bouf ende also de vors[eide] Willem de screy[er]e deit Jnder seluer man[ir]e dat wij scepenen ghewiist hadden Ende stappans Jc bailliou vors[eit] bi wisdo[m]me van scepenen vornomt drouch vp ende scalt quite tvors[eide] land ende wierps halm ende ghifte ende heuede [sic] der Jn den vors[eiden] Jehan ricasese ten religeusen bouf vors[eit] so wel ende so wetteleke Na costume ende vsage van der vierscare vors[eit] dat wy scepenen ter maenninghe van den vors[eiden] bailliou wijsden dat de abt ende tconuent van zinnebeke vors[eit] houden mochten ten eeweleken daghen tvors[eide] land ouer hare vrie quite erue met alsulker rente ende laste alser eer ende achter vp gheleighen heift Ende alle dese vors[eide] zaken waren ghedaen by assente ende wilceure[n] van Wout[er] maykinne als here ende heinrijc ricasese als souverain Ende o[m]me dat alle dese vors[eide] saken waren ghedaen wel ende wetteleke by maninghe van my bailliou ende wijsdo[m]me van ons scepenen So hebben wij bailliou ende scepenen vors[eit] desen chartre gheseighelt met onsen zeiglen vte hanghende Dit was ydaen Jnt Jaer ons heren dusentich drie hondert Een en[de] vichtich den zeuensten dach van sporcle

test

Waestene

l[ett]ren van anderhalf ymeite lants ligghende onder Wout[er] maykins cochte Jeh[an] Richaseis ter kerke bouf van Zinneb[eke] eruelike Jegh[en] Will[em] den scrayere

Emptio mensure et dimidie Terre anno 1351

dit [...?] ender heerel[ichede] la busse