Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-86

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-03-1352

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van de verkoop van grond te Zonnebeke door Arnoud Sobbel en echtgenote, aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de abt van Zonnebeke laten weten dat Arnoud Sobbel en zijn echtgenote, Cateline Splaschers, aan de abt van Zonnebeke 5 gemeten land, verdeeld over 3 stukken binnen de parochie van Zonnebeke en binnen de vierschaar van de abt van Zonnebeke, verkocht hebben (+ situering van de gronden).

Tekst

test

Wie pauwels de ueltre Jehan van der coutre Jeh[an] Vuulsteike franse dinghelssche en[de] pieter van der haghe schepenen mijns heren sabbets van Zinnebeke en sijns conuents doen tewetene allen den ghone[n] die desen chartre sullen sien en[de] horen lesen dat Arnoud sobbel es comen vor ons ende cateline splaschers sijn wettelike wijf en[de] hebben uerkennet dat si hebben uercocht mine[n] here den abt van Zinnebeke tsine[n] bouf en[de] te sire kerke bouf vijf ymeite lants lettel min Jof meer ligghende te drien sticken binder prochie van sinnebeke en[de] binder vierschare mijns here[n] sabbets van Zinnebeke en[de] sijns conuents dats te weitene twe ymeite lants dat me[n] heer panneels lant een half ymet lants ligghende in de hofsteide daer Jeh[an] vander vliderbeike Jn wonende was ende besuuthalue[n] int buschelkin twe ymeite lants ende een vierendeel ligghende ter middewart in den belec vor de vorseide ofsteide daer Jeh[an] van der vliederbeke in wonende was en[de] houden hem de vors[eide] arnoud en[de] cateline sijn wettelike wijf wel uernoucht en[de] wel uulgholden van den vors[eiden] mine[n] here den abt van sinnebeke en[de] hebbens de vors[eide] arnoud en[de] cateline sijn wettelike wijf gheworpen halm en[de] ghifte mine[n] here den abt van Zinnebeke te sine[n] bouf en[de] te sire kerke bouf wel en[de] wettelike na costume[n] en[de] vsage[n] van der vierschare vors[eit] en[de] gheloft en[de] ghewet waerscheip Jegh[en] olle lieden sonder fraude en[de] malengien quite lant o[m]me quite ghelt behouden seren chens diere vte ghaet Jn kennessen van desen dingh[en] wie schepene[n] voren vornomt hebbe[n] desen chartre gheseghelt met onsen propre[n] seghelen vteha[n]ghe[n]de dit was ydaen Jnt Jaer ons here[n] als me[n] screef dusentich drie ondert en een endeuichtich up onser vrauwe[n] dach achte daghe bin maerte

test

Zunnebeke

l[itte]ra de .v. ymete lants in p[ro]chia de Zinnebeka emptis per abbatem anno 1351 sitis olim circa domum Jo[hann]is de Vliederbeike et siluulam dictam panneel [...?]