Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-89

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-02-1358

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper-Ambacht betreffende de koop van land te Zonnebeke door Jehan Wankard die men heet Smedekin

Beschrijving: De schepenen van Ieper-Ambacht laten weten dat Jehan Wankard die men heet Smedekin, van Kau/ninne van der beke en Meuwelinne van der Beke, gebroeders, 1 gemet land gekocht heeft, gelegen onder het gezag van de graaf van Vlaanderen binnen Ieper-Ambacht in de parochie van Zonnebeke (+ situering van de grond).

Tekst

test

Wie Jehan van der Veste diederiic herbrecht Will[em] zoete Will[em] Valke En[de] Jan Jacopszone Scepene van den yper- schen ambochte doen teweitenne ollen den ghonen die dese l[ett]re zullen zien iof horen leisen dat Jehan Wankard die men heet smedekin heift ycocht en[de] ycregh[en] Eruelec tesinen bouf en[de] tesins hoirs bouf Jeighen ka[nnin?]e van der beke en[de] Jeighen meuwelinne van der beke ybroeders Een ymet lands lettel min iof lettel meer lig- ghende onder minen h[er]e van Vlaendr[en] binnen den yp[er]sschen Ambochte Jn de prochie van zinnebeke tusschen Jeh[an] spelemans lande of Eene zide Ende Marie sgaruen lande of ander zide Van den welken cope dat hem de voors[eide] vercopers kennen en[de] hen wel vergolden en[de] hebbent quitte ghescolden den voors[eiden] copre en[de] halm ende ghifte yworpen wel en[de] wetteleke na der vsage en[de] costume van den yp[er]sschen Ambochte En[de] hebbens hem ywed en[de] belooft ywarscep van ollen calaignen Jeighen olle[n] lieden quitte land o[m]me q[ui]tte ghelt behouden sh[ere]n ch[ein]s vte gaende Jn orkonscep van desen dinghen hebb[en] wie Scepene voors[eit] dese l[ett]re beseighelt met onsen zeiglen vte hanghende Dat was ydaen Jnt jaer onsh[ere]n .M.CCC. zeuene en[de] vichtich den x.sten dach van sporkele

test

coop van een ghemet lants onder de zaele van ipre Jn Zunnebeke

anno 1357

Maria sgraue[n] Der Joris zoetin Willem bollaerd en[de] oubrecht de sone[?]