Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-90

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-07-1357

Type: Bevestiging door de schepenen van de heer van Watinbeke betreffende de koop van land te Neerwaasten door Willem de Screyere van Zinnebeke

Beschrijving: De schepenen van heer Ghioots van Flechi die men heet Bolet, heer van Watinbeke, doen weten dat Willem de Screyere van Zinnebeke van Jehanne van den Brouke en jonkvrouw Kerstinen, zijn echtgenote, beiden poorters van Ieper, 4 bunders land gekocht heeft, met de katelen die erop zijn, land dat ligt in de parochie van Neerwaasten onder Mahieu den Corten (+ situering van de grond).

Tekst

test

Wie Jan van [B/R?]ues Jan van den thune Jan de Vaure pieter van den Eede ende Jehan de Man Scepene minsheren ghioots van Flechi die men heet bolet here van Watinbeke ols ghekend Mahieu den Corten o[m]me wetteleke te vulcomene de zaken die hier naer volghen doen teweitenne allen den ghonen die dese l[ett]re zullen zien iof horen leisen dat Willem de screy[er]e van zinnebeke heift ycocht en[de] ycreghen Eruelec tesinen bouf en[de] tesins hoirs bouf Jeighen Jehanne vanden brouke en[de] Joncfr[ouwe] Kerstinen sinen wiue porters Jn ypre vier bunre lands lettel min iof lettel meer metten catelen dieder vp siin en[de] toe behoren ligghende en[de] staende Jn de prochie van neider Warstinne onder Mahieu den corten voors[eit] tusschen bele sbosters lande en[de] der hofstede en[de] land dat men heet t[er] claert an de noordzide en[de] Jehan huughs lande Mahieu scorten lande ende Jehans van gheneuen lande an de zuudzide van den welken cope dat hem de voors[eide] vercopers kennen en[de] hen wel ver- golden en[de] hebbent q[ui]tte ghescolden den voors[eiden] cop[er] en[de] halm en[de] ghifte yworpen wel en[de] wetteleke na der vsage en[de] costume van der vierscare Mahieux corten voors[eit] en[de] hebbens hem ywed en[de] belooft ywarscep sonder calaigne Jeighen allen lieden q[ui]tte land en[de] catele[n] o[m]me q[ui]tte ghelt behouden sh[ere]n ch[ein]s vte gaende Jn orkonscep[e] van desen dinghen hebben wie scepene voors[eit] dese l[ett]re beseighelt met onsen zeglen vte hanghende Dat was ydaen Jnt Jar onsh[ere]n .m.CCC zeuene en[de] vichtich den x.den dach van hoymaent

test

nederwastene

l[itte]ra de iiii bonar[iis] t[er]re ap[u]d clard s[u]b D[om]ino mathe[...?] corte emtis per guilielmum de screij[er]e anno 1357