Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-94

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-09-1362

Type: Bevestiging door de schepenen van de graaf van Vlaanderen te Oostambacht, betreffende 'Ter Hazelt', van het feit dat Jehan van Basseuelde afstand doet van zijn rechten op cijnsgrond van de abdij te Oostnieuwkerke

Beschrijving: De schepenen van de graaf van Vlaanderen in Oostambacht, 'ter Hazelt', laten weten dat Gillis Bone van Oostnieukerke tevoren een stuk land in de parochie van Oostnieuwkerke huurde voor een erfelijke cijns van de abt van Zonnebeke. Dat land ging ondertussen al over aan Jehan van Basseuelde van Brugghe. Deze Jehan doet nu afstand van alle eventuele rechten op die grond.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wie Boudin Baerd, Jehan de Hot, Clais de Bets, Boudin de Coninc ende Fais Haghevinc scepenen mins here van Vlaendren int oostambacht ter Haselt doen te weitene allen den ghonnen die deise presente lettre zullen zien of horen leisen dat ute dien dat in tiden verleiden Gillis Bone van Oostnieukerke ghehuert hadde tenen erveliken chense ieghen minen here den abt van Zinnebeike ene plache van lande ligghende in de vorseide prochie van Oostnieukerke de welke plache van lande al zichtent Jehan van Basseneide van Brugghe ghe creech sieghen den vorseiden Gillis Bonen so eist dat voor ons commen es de vorseide Jehan van Basseneide over hem ende sin hoir ende nacommers ende heift quite ghscouden minen here den abt van Zinnebeike ende sin convent ende hare nacommers teweliken daghen van al den rechte dat hi of sin hoir of nacommers teneghen daghen souden moghen eesschen of calengieren an de vorseide plache van lande in so wat manieren dat het weisen moghen soude ende houd hem van minen here den abt ende van sinen convente van al tal wel vernoucht ende vul betaelt in orkonsceipen van deisen dinghen so hebben wij scepenen vornomd deise presente lettre bezeighelt met onsen propren zeighelen uuthanghende int jaer ons heren M CCC twe ende zestech den vierden dach in pietermaend

test

Oostnieukercke

Raekende eenen eeuwichen cheyns binnen Nieukercke anno 1362