Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-97

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-02-1372

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de schepenen, kerkmeesters en dismeesters te Zonnebeke van de schenking van een jaarlijkse rente te Zonnebeke door de abt van Zonnebeke aan de dis van Zonnebeke (t.v.v. zijn jaargetijde)

Beschrijving: De schepenen van de abt van Zonnebeke, de schepenen van Jehans van Rollingheem in de parochie van Zonnebeke, en de kerkmeesters en dismeesters van Zonnebeke laten weten dat Jehan Claerboud, abt van Zonnebeke, de dis van Zonnebeke voor zijn zielenheil 30 schellingen parisis jaarlijkse rente heeft gegeven voor zijn jaargetijde. De rente staat bezet te Zonnebeke. Dan volgt een gedetailleerde beschrijving van wat er met dat geld moet gedaan worden. Indien men hiervan in gebrek zou blijven, dan zou de abdij de rente in beslag mogen nemen.

Tekst

test

Wij lauwers storem Jehan valke Jehan trachaert Jehan de ruusschere en[de] Jehan Willems te dien tijden scepene[n] mijns heren sabbets en[de] sconuents van Zinnebeke Jtem pasin de hyserin Pieter de Weerd Jehan lauwerin Jehan de ruusschere henrics zone en[de] Jehan Willaerd scepene[n] te dien tijden Jehans van rollingheem inde p[ro]chie van zinnebeke Jte[m] Pieter stache Jehan priem te dien tijden kerkemeesters En[de] Jehan Sobbel Jacob van Jnghelant te dien tijden dischwarders in de p[ro]chie van zinnebeke Doen teweitene allen lieden dat der Jehan claerboud te dien tijden habt van zinnebeke es co[m]men vor ons en[de] heift ghegheuen den dissche van Zinnebeke in pure alemoesene over sine ziele .xxx. s[cellinghen] par[isis] siaers herueliker renten o[m]me syn jaretijde mede te doene de welke rente leicht onder Jehan struvinne inde prochie va[n] Zinnebeke en[de] de besettincghe houd als nv Jeha[n] de ruusschere roegiers zone En[de] es teweitene dat wij den vors[eiden] Abt hebben beloeft over ons en[de] over de ghemene prochie van Zinnebeke heweleke en[de] heruelike eene warf siaers te deelne den haermen van der p[ro]chie van zinnebeke vichtich witte brode ghebult brod elc brod van .vi. d[enieren] parisis En[de] dit brood es me sculdech te bringhene inden chor in eene[n] zac of in eene[n] baenst en[de] te stelne vp sijn zaerc als me de messe zegghen sal en[de] nader messe te deelne bi rade van den p[ro]chipape en[de] van dischwaerders Jte[m] .xxx. d[enieren] en[de] xxx. kerssen te offerne ten houtare in den chor als me de messe doen sal En[de] es teweitene dat me dit vors[eide] jaretyde doen sal hewelike en[de] heruelike vp sinte catelinen dach als hi co[m]men sal vp den zondach en[de] waert so dat hi niene came vp den zondach so es vorworde en[de] besprec dat met moet doen vp den naesten zondach die co[m]men sal vor sinte catelinen dach En[de] wij scepene[n] kerkemeesters en[de] dischwaerders vornompt hebben beloeft dit vors[eide] jaretijde wel en[de] loyaelleke te doen doene vp den dach alsot vors[eit] es Ende waert so dat wijt niet nedaden en[de] in fauten waren of achterliete[n] so es vorworde en[de] wel besproken dat mijn here die danne Abt sal sijn en[de] sijn conue[n]t hant moghen slaen en[de] ontfanghen de vors[eide] .xxx. s[cellinghen] par[isis] siaers over haerleder heghin en[de] propre goed Jn kennessen der wareiden hebben wij scepenen kerkemeesters en[de] dischwarders vors[eit] dese lettere ghezeghelt met onsen zeglen vtehanghende Dit was ydaen in tiaer ons here[n] als me screef .M. CCC. seuentich en[de] een vp onser zoeter vrauwen dach ter lichtemesse

test

dese xxx s[cellinghen] sin beset vp vi.C lants en[de] xx roede[n] Jtem .ii. line[n] en[de] xviii roeden en[de] ol litel min of meer ligghende inde p[ro]chie van Zinneb[eke] onder Jeh[an] streuvinc olle bede de p[er]cele[n] in een stic tusschen Jacob Quants lande bezuden En[de] Anesen vander Mersch lande benorden

Zunnebeke Anniu[er]sarum domini Joh[ann]is Clarbout abb[at]is de Zinnebeka anno 1371