Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-100

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-07-1393

Type: Bevestiging door de schepenen van heer van der Capelle van de verkoop van grond door Jan Weghernoet en echtgenote aan Griele, weduwe van Frans Weghernoets

Beschrijving: De schepenen van heer van der Capelle laten weten dat Jan Weghernoet en Pierine, zijn echtgenote, 1 lijn en 22 roeden land (+ situering van de grond) verkocht hebben aan Griele, de weduwe van Frans Weghernoets.

Tekst

test

Wij Jacob slauaris Jan scelewaerd Maxis de Boeye Roegier Scelewaerd en[de] stasin pieter Jans Scepenen en[de] Cor[ieers] mijns heren van der Capelle Doen te wetene allen lieden Dat Camen voor ons Jan Weghernoet ende pierine zijn wijf Ende gauen vp wel ende wettelike met halmen en[de] met ghiften naer Costumen vsagen en[de] wetten van den lande griele der wedewe Frans Weghernoets Een line en[de] tweentwintich roeden lands litel min of me ghelast met sinen laste ligghende Jn den veryden houc Jn een sticke lands bewesten an griele la[m]mins Deluers hofstede streckende oostwaerd duer de vorseide hofstede an de noord zide van Frans he[er]ebreks kinds lande Twelke vors[eide] land Jan en[de] pierine zijn wijf vors[eit] hebben beloeft der vorseider grielen te warendeerne naer Costumen en[de] wetten van den lande Jn ke[n]nessen der wareden so hebben wij scepenen en[de] Corieers mijns heren vors[eit] dese l[ett]re ghezeghelt met onsen propren zeglen wthanghende Jnt Jaer ons heren .M.CCC. IIII.xx ende dertiene Den xix.sten dach van Julius

test

Een lijne xxij Roe[de]n [rest moeilijk leesbaar]