Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-102

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-03-1401

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Kwitantie door de abt van Zonnebeke betreffende de ontvangst van het bastaardgoed bij het overlijden van Jheanen, echtgenote van Gheraerd Vullen

Beschrijving: Inghelram, abt van Zonnebeke, laat weten dat hij van Gheraerd Vullen van Beselare 5 pond groten tornoois, Vlaamse munt, ontvangen heeft bij de dood van diens echtgenote, Jheanen, die een bastaard was.

Tekst

[gecheckt]

test

Wij Jnghelram bijder gratie[n] van gode Abd van onser vrauwen kerke van zi[n]nebeke van der ordine[n] van Sinte augustine Jnt bisscopdom van therenbeurch doe te wetene talle[n] lieden dat wij hebben ontfanghe[n] van gheraerd vullen van der p[ro]chie van beislare vijf pond gro[ten] tor[noois] vlaenderscher munten als ouer de versteruenesse van Jheanen sinen wetteliken wiue was bastaerde sinde vander welker So[m]me van ghelde wij houden ons ouer wel uernoucht en[de] vul betaelt en[de] scelden quijte den voors[eijden] gheraerd vulle hem Ende alle[n] diere quijtscheldijnghe of behoren tehebbene Jn kennessen der warede So hebben wij Jngg[helram] voors[eijt] Deise quijtsceldinghe ghezeighelt met onsen p[ro]pren zeighele vut hanghe[n]de ghedaen Jnt jaer ons heren als men screef Dusentich Ende vierhondert vp den eersten dach van maerte

test

Becelaere

quita[n]se vpt herscap te beiselare van bastaerd goet duer Jngelram Abt van Sonnebeke a[nn]o 1400