Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-103bis

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "beghinnende int jaer m iij.C xcvii" (1397), "deerste jaer xcvi" (1396), "deerste tjaer xcvii" (1397), "deerste tjaer iiiiC ende drie" (1403).

Type: Lijst van pachten toebehorende de kapel van de broederschap van OLV te Roeselare

Beschrijving: Landpachten toebehorende aan de kapel van de gilde van OLV te Roeselare.

Tekst

[gecheckt]

test

Pachten van lande vande[n] Capelrie van Onser vrouwen broederscepe te Roeslare

Calle Scoopmans een half buunre lands Jn Beuerne beweste Sbuusschers twintich Jare[n] lanc beghinne[n]de teerste Jaer m iij.C xcvii O[m]me xxiij s[chellinghen] siaers

Griele meens vanden lande dat boosten hare hofstede leghet xix s[chellinghen]

Clais Anne ij linen xxvij scachte mersche[n] besuder mand[er]e boosten mer Jhans van Roeslare hiltijwerre o[m]me xxxvj s[chellinghen] siaers vj Jaer lanc beghinnende Jnt Jaer m iii.C xcvii

Alyce w[eduw]e Jhan Willems iii 1/2 linen en[de] v scachten dat men heet svaerwersland En[de] tbeilxkin vp de mand[er]e 1/2 ghemet groot o[m]me xxxij s[chellinghen] siaers vj Jare[n] lanc deerste tJaer xcvj

Coppin anne den scuerbeilc ii ghmete[n] lx scachte[n] groot zijnde o[m]me xxiiij s[chellinghen] siaers deerste tJaer xcvii

Betrice [boven geschreven: Jhan ruuschout/ruushoue [wive?]] w[eduw]e Pieters machts iij 1/2 linen en[de] xxiiij scachte[n] benoorde beelen metten hare o[m]me xxvi s[chellinghen] siaers [...?] Deerste tJaer xiiij.C en[de] Drie

Jhan Spriet 1/2 buunre en[de] x scachte[n] besude[n] beelen metten hare O[m]me xxxii s[chellinghen] siaers

Gillis Reynare ij linen vii scachte[n] lands oue[r] de weynsbrigghe O[m]me viii s[chellinghen] siaers

Pieter van mossche[n] den vulre groot ij ymeten vi scachten o[m]me xxxij s[chellinghen] siaers

Jhan lancvoet ij linen voor T hof ter beke o[m]me ix s[chellinghen] viii d[enieren] siaers

Venantius quat[er]mein j stic benoorden den der loo brigghe o[m]me vj s[chellinghen] iiij d[enieren] siaers

Jacob buuc o[m]me xij s[chellinghen] siaers

test

Roesselare Capelrie onze L[ieve] vr[ouw]e ghilde ofte broederschap

redditus aut qu[...?] Capellanie Confraternitatis beate marie a[nn]o 1403