Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-117

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-10-1426

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper-Ambacht van de verkoop van grond te Passendale door Jan Mulen en zijn echtgenote aan Pauwels Bollart

Beschrijving: De schepenen van Ieper-Ambacht laten weten dat Pauwels Bollart van Jan Mule en Margriete van Steenvoorde, zijn echtgenote, 9 gemeten 2 lijnen en 15 1/2 roede land gekocht heeft, gelegen onder het gezag van de graaf van Vlaanderen, binnen Ieper-Ambacht, in de parochie van Passendale (+ situering van de verschillende stukken).

Tekst

test

Wij Jan vand[er] Veste gillis van d[er] Ha[m]me Jacob Staby Jan van groten Ende Roger Bollaert Scepenen van den Yperschen ambachte Doen Doen te wetene allen lieden dat Pauwels bollart heift ghecocht en[de] ghecreghen eruelike tzinen bouf tzins hoirs en[de] naerco[m]mers bouf Jeghen Jan mule en[de] m[ar]griete van steenvoorde zinen wettelicken wiue neghene ghemeten twee linen vichtiene Roeden en[de] eene halue lands litel meer of min ligghende ond[er] onsen gheduchten he[er]e van vlaendren bin den yp[er]schen ambachte Jn de prochie van passchendale Jn diu[er]sche[n] p[er]ceelen hier naer ghenoomt Es te wetene Jn de hofstede daer Diederic van d[er] Baere wilen wonende was an de zuutzijde van der zeluer hofstede een line en[de] viere en[de] twintich Roeden tusschen heinric araes en[de] pauwels volponds lande an beede zijden Jt[em] bezuiden Jn den belic vp de west zijde een half ghemet en[de] viere en[de] dertich Roeden tusschen der bellen lande tYpre an de een zijde en[de] heinric araes en[de] pauwels Volponds lande an Dand[er]e zijden Jt[em] Jn den voorbelic an de zuut zijde een ghemet ende zesse en[de] twintich Roeden tusschen heinric haraes en[de] pauwels Volponds lande an deen zijde en[de] Arnouds scoutheetins lande an dander zijde Jtem bachten houe Jn tween sticken twee linen en[de] twee en[de] dertich Roeden Tusschen der bellen lande tYpre an deen zijde en[de] heinric araes en[de] pauwels Volponds lande an dander zijde Jtem Jn den gheet een en[de] vichtich Roede[n] Tusschen heinric araes en[de] pauwels volponds lande an deen zijde en[de] Wouter arnouds lande an dander zijde Jtem Jn den hulsbusch viere en[de] tachtentich Roeden Tusschen Wout[er] arnouds lands ouer een zijde en[de] Anees Drooms lande an dander zijde Jt[em] Jn heilen belic viue en[de] tseuentich Roeden tusschen Wout[er] arnouds lande an deen zijde en[de] Anees Drooms lande and[e] [a]nd[re] zijde Jt[em] noch bezuut viue en[de] tseuentich Roeden tusschen Anees Drooms Lande an beede zijden Jtem Jn gheeraerds hof iii line[n] en[de] viue en[de] twintich Roeden tusschen heinriic araes en[de] pauwels volponds lande an deen zijde en[de] Jacob spoorters lande an dander zijde Jt[em] vp de hulst viere linen en[de] een halue viue en[de] veertich Roeden en[de] een halue tusschen heinric araes en[de] pauwels volponds lande an deen zijde en[de] la[m]min p[er]booms lande an dander zijde Jtem in den parden belic een half ghemet tusschen wout[er] arnouds lande an beede zijden Jt[em] Jnt merschelkin viue en[de] tseuentich Roeden Tusschen heinric araes en[de] pauwels Volponds lande an deen zijde en[de] wout[er] arnouds lande an dander zijde Jtem Jnt langhe stic viue linen en[de] achte en[de] dertich Roeden tusschen heinric araes en[de] pauwels volponds lande an deen zijde en[de] der kerken van Rosebeke lande an dander zijde Jt[em] Jn den Ruselare een ghemet en[de] een en[de] tachtentich Roeden al litel meer of min tusschen heinric araes en[de] pauwels volponds lande ou[er] een zijde en[de] der kerken van Rosebeke lande ou[er] and[er] zijde Van den welken Cope de vors[eide] vercop[er]s hemlieden houden ou[er] v[er]noucht en[de] wel betaelt hebbent vp ghedreghen quite ghescolden halm en[de] ghifte ghegheuen den vors[eiden] Cop[er]e wel en[de] wettelicke naer wetten Costumen en[de] vsagen van den yp[er]schen ambachte en[de] hebbens hem ghelooft en[de] ghewed gherechtich Jn waerscip zond[er] Calaenge Jeghen allen lieden quite Land o[m]me quite gheld behouden sheeren cheins Jaerlix vutegaende Jn ke[n]nessen der waerheiden zo hebben wij scepen[en] bouen ghenoomt Dese p[rese]nte lettren ghezeghelt met onsen p[ro]pren zeghelen vuthanghende Dit was ghedaen Jnt Jaer Ons heeren duust vierhondert zesse en[de] twintich Den xxiij sten dach van octobre

test

Passchendale

De brief van d[en] lande ten ghautberghe ghecocht deur pauwels bollart van Jan mule en[de] margriete van steenuoorde zijn husfrauwe anno 1426