Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-167

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-08-1498

Type: Toekenning door de schepenen en raad van Roeselare aan de abdij van Zonnebeke van het voorrecht dat de inwoners van de abdij het Roeselaarse cauchierecht niet hoeven te betalen

Beschrijving: De schepenen en raad van de stad Roeselare laten weten dat zij op verzoek van de abt en abdij van Zonnebeke, de collator van de kerk van Roeselare, de inwoners van deze abdij het privilege toekennen om zonder cauchierecht [= straatrecht, straatbelasting] te betalen met hun wagens en karren binnen Roeselare te rijden.

Tekst

test

Allen den ghonen die dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of hooren lesen Scepen[en] ende Raed vander stede van Roesselaere Saluut doen te wetene dat wij ouer ons en[de] den ghemeenen Insetene van deser stede en[de] onse n[aer]co[m]meren Ter ne[er]enster versouke en[de] bede van Onsen Eerweerdeghen he[er]e en[de] vaudere In gode Jan he[er]e abdt en[de] prelaet van zunnebeke collate[u]r van onser kerken hem en[de] den ghemeenen conuente van zu[n]nebeke voorn[omt] o[er] hemleden hu[er]en familien die nv ziin en[de] naermaels wesen zullen ghegheuen en[de] gheconsenteert hebben t[er] eeren gods en[de] ons[er] lieuer vrauwen dat zij van nv voordan tallen tijden dat hemlieden ghelieuen zal teeuweghen daghen zullen moghen Rijden en[de] varen gaen[de] en[de] keeren[de] bins des[er] stede met hu[er]en peerden en[de] waghenen zonder eenich tribuut van cauchieden te gheuene des[e] voorn[omde] stede noch den pachters van diere In eenegher mani[er]en Ende o[m]me dies dat wij willen dat de voorn[omde] ghifte en[de] consent ond[er]houden zij So hebben wij scepen[en] en[de] Raed voorn[omt] ou[er] ons metgaders den he[er]e en[de] den ghemeenen van deser stede hier an doen hanghen den zeghele van zaken der vorn[omde] stede van Roesselaere Int Jaer ons he[er]en duust CCCC acht en[de] neghentich den eersten dach van Ouste

Veranneman

test

rousselaere

Priuilege va[n]der calsie van roeslaere anno 1498