Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-154

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-09-1488

Type: Aanstelling door de vicaris-generaal van Doornik van Petrus de Dondere als kapelaan van het altaar van de broederschap van OLV te Roeselare, op voordracht van de abt van Zonnebeke

Beschrijving: De vicaris-generaal van Doornik verleent de kapelanij van het altaar van de broederschap van OLV in de parochiekerk van Roeselare - waarvan de bisschop van Doornik het patronaatsrecht heeft - aan Petrus de Dondere, clericus van het bisdom Doornik. Deze kapelanij kwam vrij door het ontslag van de vorige kapelaan, Anselmus Verhanneman, en diens plaatsvervanger, Johannes Dibbout. De aanstelling gebeurde op voordracht van de abt van Zonnebeke.

Tekst

test

Vicar[ius] general[is] in sp[irit]ualibus et t[em]p[o]ralibus Reueren[di] in [christ]o p[at]ris et D[omi]ni Domini Johannis dei et ap[osto]lice sedis gr[ati]a Tornacen[sis] Ep[iscop]i in Romana Curia Residen[tis] Dilecto nobis in [christ]o Petro de dondere clerico Tornacen[sis] dioces[is] Sal[ute]m in d[omi]no Capellaniam perpetuam fundatam ad altare b[ea]te Marie conf[rate]rnitatis situm in parrochiali eccl[es]ia de Rollario d[i]c[t]e Tornacen[sis] dioces[is] ad dictj Reueren[di] p[at]ris Coll[ati]o[n]em et prouisionem spectan[tem] et pertinen[tem] Nunc liberam et vacan[tem] per puram liberam et simplicem Resignatam prouidi viri Johannis dibbout procuratores legitimj et eo no[m]i[n]e discreti viri d[omi]ni Anselmi Verha[n]neman eiusdem capellanie nouissimj possessoris Jn manibus n[ost]ris sponte factam Et Recepto a dicto procur[ator]e propter hoc p[at]rari solito Juramento per nos gr[ati]ose admissam Ad p[raese]ntationem venerabilis p[at]ris Abbat[is] monasterij b[ea]te marie de Zi[n]nebeke ordinis sancti Augustinj morinen[sis] dioces[is] Tibi licet abscuti vice et auct[oritat]e dicti Reueren[di] p[at]ris contulimus et conferimus ac de eadem cum Juribus et pertinen[tibus] suis vniuers[is] prouidimus et prouidemus Jure dicti Reueren[di] p[at]ris et quol[ibe]t alieno Jn om[n]ibus semper saluo Quoc[ir]ca mandamus dilecto et fideli n[ost]ro Decano [christ]ianitat[is] loci seu eius vicegerentj quat[enu]s Recepto a te uel procuratore tuo propter hoc solito et debito Juramento Te uel eundem procuratorem tuu[m] nomi[n]e tui Jn corporalem Realem et actualem d[i]c[t]e cap[ella]nie Juriu[m]q[ue] et pertinen[tium] vniuersoru[m] eiusdem possessionem ponat et Jnducat seu moni et Jnduci faciat adhibere sole[m]nitatibus in talibus adhibet solit[is] et consuet[is] Nobis quid Jnde factum fuerit fideliter Rescriben[...] Datum Jnsulis d[i]c[t]e tornacen[sis] dioces[is] sub sigillo vicariatus dicti Reueren[di] p[at]ris Anno D[omi]ni millsimo quadringentesimo octuagesimooctauo mensis Septembris die quinta

Per domin[um] vicar[ium]

De vico absen[...] benet[...]

BRU-AGSB-Z- 154

Coll[ati]o Cap[ella]nie [con]f[rate]rni[ta]tis b[ea]te m[ari]e Rollar[iensis]