Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-88(1)

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-11-1352

Type: Bevestiging vanwege het bisdom Doornik van de stichting van een kapelanij in de kerk van Beselare door ridder Ingelram Hauweel en zijn echtgenote, en de modaliteiten ervan

Beschrijving: De vicarissen-generaal laten weten aan Philippus, de bisschop van Doornik, dat wijlen ridder Ingelram Hauweel en zijn echtgenote, Johanna, vrouwe van Bredelare, voor hun zielenheil in de kerk van Beselare een kapelanij voor OLV gesticht hebben. Er wordt opgave gedaan van de verschillende inkomsten die zij daarvoor ter beschikking gesteld hebben, en er wordt vastgesteld dat de kapelaan en zijn opvolgers inderdaad over de genoemde inkomsten kunnen beschikken. Dit verslag werd onder andere gebaseerd op de bijgevoegde oorkonden (cf. BRU-AGSB-Z-88(2) en BRU-AGSB-Z-88(3)), en op onderzoek door de deken van de christenheid van Roeselare. Eén van de opgenomen documenten bevat de bevestiging door de zoon van de beide stichters. Er wordt bovendien positief ingegaan op de vraag van de stichters voor bisschoppelijke goedkeuring van hun stichting, en er wordt vastgelegd dat de aanstelling van een nieuwe kapelaan zal gebeuren door de bisschop van Doornik, op voordracht van de abt van Zonnebeke. Ook de plichten van de kapelaan worden vastgelegd.

Opmerking: Kopie van de tekst van de oorkonde zoals die opgenomen werd in een register van het bisdom Doornik (cf. BRU-AGSB-Z-88).

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-88

Capellania fundata per D[omi]num Jngelramum Hauweel et D[omi]nam Johannam De Bredelare eius vxorem in Ecclesia parochiali de Bersslaire

Vniueris presentes Litteras inspecturis Vicarii Generales in spiritualibus et temporalibus Reverendi in Christo Patris et D[omi]ni D[omi]ni Philippi Dei gratia Tornacensis Episcopi in remotis agentis salutem in Domino sempiternam Congaudentes exvltamus in Domino cum illius favente clementia qui super omnes gentes excelsus in altis habitans in Caelo et in terra respicit oculo pietatis mentes fidelium adeo divino amore succensas conspici- mus quod talibus devotionis et charitatis operibus se exercent per quae multorum crescit devotio et animarum prosperitas procuratur sane Nobilis vir bonae memorie defunctus D[omi]nus Ingelramus Hauweel Miles et D[omi]na Johanna D[omi]na de [in de linkermarge: 'fundatores'] Bredelare eius vxor dum adhuc agerent in humanis sana meditatione percogitantes fragili- tatis humane conditionem status certitudinem non habere sed quod esse videtur in ea tendere potius ad non esse providentia suadente discreta et discretione provida consulente terrena et transitoria cum spiritualibus et perpetuis bonis intendentes permutare Quamdam Capellaniam perpetuam ad laudem et Gloriam

BRU-AGSB-Z-88

Cunctipotentis Dei Beatae et gloriose Virginis [in de linkermarge: Titulus] Marie genitricis eius sanctorumque et sanctarum in Ecclesia parochiali de Bersslaire Tornacensis Dioecesis in nomine et honore dictae Gloriosae Virginis et ad eius altare fundare disposuerunt et fundant ad cuius Capellaniae dotationem plures et [in de linkermarge: dotatio] certos redditus de bonis sibi a Deo collatis pro animarum suarum remedio et salute dederunt contulerunt et perpetuo assignarunt provt inferius continetur

Et primo quinquaginta sex solidos parisienses [in de linkermarge: Reditus in Bersslaire] monete Flandrice annui et perpetui redditus super quemdam redditum perpetuum vulgariter appella- tum Meerwaerd quem habebant et possidebant dicti Coniuges in parochia et villa de Bersslaire praedicta solvendos Capellano dictae Capellaniae et eius successoribus Capellanis in perpetuum annis singulis in festo Nativitatis Beati Joannis Baptistae Jtem sexaginta solidos et tres denarios dictae monetae supra quemdam alium redditum perpetuum quem possidebant et habebant dicti Nobiles in villa praedicta appellata vulgariter Vliecoope solvendos singulis annis Capellano memorato in festo Beati Andree apostoli Jtem quadraginta tres solidos et novem denarios dictae monetae super quemdam alium redditum vocatum Monte quem habebant in villa de Bersslaire saepedicta in festo sancti Thomae Apostoli dicto Capellano solvendos et reddendos Jtem triginta Raserias avenae ad mensuram Curtracensem vna cum quatuor Libris pari- siensibus dictae monetae super omnibus et singulis redditibus emolumentis et bonis quos et quae habebant et possidebant dicti Coniuges in [in de linkermarge: in Iseghem] villa de Isenghem solvendis et reddendis dicto

Capellano in festo sancti Martini hijëmalis tali Conditione super hoc addita quod ipsi Coniuges et eorum haeredes et successores in bonis praedictis pro- dictis triginta Raseriis avenae si possent acquuturae solvenda dicto Capellano quatuor Libras parisienses flandricas singulis annis in perpetuum Jtem quadraginta solidos dictae monetae assignatos in dicta ville de Jsenghem vt supra in festo sancti Paschae Jtem quadraginta solidos eiusdem monetae assignatos eodem modo in eadem villa in festo Beati Remigii in Capite octobris solvendos et reddendos Jtem quod plures Christi fideles Paro- chiani dictae Ecclesiae de Bersselaire acquisierunt et dederunt contulerunt et perpetuo assignarunt dictae Capellaniae in augmentationem reddituum praedictorum pro animarum suarum remedio et salute viginti solidos dictae monetae capiendos et recipiendos per Capellanum eiusdem Capellaniae in pluribus terris et diversis Locis Liquidius declaratis in Litteris super his confectis Qui quidem redditus omnes et singuli fuerunt et sunt dictae Capellaniae bene et sufficienter assignati adeoque Capellani eiusdem absque villa alia admortizatione bonis et redditibus praedictis gaudere et vti possunt et poterunt perpetuis temporibus pacifice et quiete valueruntque et valent ac valere possunt et poterunt annis singulis in perpetuum septemdecim Libras [in de linkermarge: in toto 17 libri[?] par[isienses]] parisienses monetae flandrie sicut de hiis omnibus et singulis tam per deligentem inqui- sitionem quam per Dilectum nostrum Decanum Christianitatis Rollariensis fieri mandavimus quam per Litteras et Cartas super his confectas sigillis dictorum fundatorum sigillatas vt prima

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-88

facie apparebat confirmatas et roboratas per Litteras et sigillum Nobilis viri Jngelrandi dicti de Bredelare filij et heredis eorumdem Coniugum sufficienter sumus informati Quocirca pro parte dictorum fundatorum nobis extitit humiliter supplicatum vt fundationi et dotationi praedictis nostrum consen- sum praebere vellemus auctoritateque dicti Reve- rendi Patris confirmare Nos igitur huiusmodi supplicationi favorabiliter inclinati valentes prae- [in de linkermarge: approbatio funda[...?] et Erectio in Beneficium E[cc]l[es]iast[icum]] dictorum Coniugum fundatorum tam pium tamq[uam] laudabile propositum quantum cum Deo possumus perducere ad effectum praefatam Capellaniam tamquam Beneficium Ecclesiasticum competens ac sufficienter fundatum et dotatum salvo Jure Religiosi viri Abbatis Monasterii de Zinnebeke Morinensis Dioccesis in cuius patronatu consistit [in de linkermarge: Patronatus abbatis Zunnebecani] auctoritate dicti Reverendi Patris confirmamus statuentes eadem auctoritate quod Capellanus quicumque in dicta Capellania canonice deinceps instituetur infra annum a die suae institutionis et pacificae possessionis eiusdem in Praesbiterum se [in de linkermarge: Possessor intra annum debet promoveri ad sacerd[otum]] faciat promoveri et personaliter resideat in eadem quoque tres missas qualibet hebdomada celebrare [in de linkermarge: onus missarum] nisi Legitimo impedimento fuerit occupatus quo casu per alium celebri facere necessario sit astrictus Collatione et provisione dictae Capellaniae quoties eam deinceps vacare contigerit ad praesentationem dicti Abbatis dicto Reverendo [in de linkermarge: collatione[m] Ep[isco]p[at]u[m] Tornac[ensem]] Patri et successoribus suis Tornacensibus Episcopis haeredibus vero seu haeredi dictorum fundatorum potestate et auctoritate Capellanum idoneum ad dictam Capellaniam ista primaria vice nobis debite praesentandi expresse et specialiter reservatis Jn quorum omnium testimonium praesentes Litteras

ad perpetuum rei memoriam fieri mandavimus sigilligue sedis Tornacensis munimine robaratas Datum Tornaci die octava mensis Novembris Anno Domini millesimo Trecentesimo quinquagesi- [in de linkermarge: 1352] mo secundo