Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-266*

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-04-1517

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "Ghecopiert desen 19.sten Juni 1631" (19/06/1631; datum van het opmaken van de kopie).

Type: Toelating door de bisschop van Terwaan aan de abdij van Zonnebeke om bezittingen te Beselare te aliëneren

Beschrijving: Franciscus Meleum, bisschop van Terwaan, verleent Guillelmus Steellant, abt van de abdij van Zonnebeke, toestemming om een deel van haar inkomsten te Beselare te aliëneren, vanwege de duidelijke financiële nood waarin de abdij verkeert. De opbrengst moet gebruikt worden om de noden van de abdij te lenigen.

Opmerking: In BRU-AGSB-Z-266 staat dat de bisschoppelijke toestemming voor de beschreven transactie (waarvan dit document een kopie is) aan het origineel van BRU-AGSB-Z-266 gehecht werd. // Kopie, daterend van 19/06/1631.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Aendere Copie

Franciscus Meleum[?] Dei et sancte sedis apostolice gratia Episcopus Morinensis. Vniuersis presentes litteras jnspecturis salutem. Cum [?] nostro jncumbat pastorali couere ne monasteria aut Ecclesie nostre Diocesis Jn alienationibus bonorum eis spectan[...?] potrat[...?][...?] aut damnum, prouidereque debeamus vt onera alieni eres et debita ecclesie jncumbentia redimantur et a vexatio nibus quas verisimiliter jncurrere possent liberentur, hinc [?] est quod penes nos jnstantibus Reuerendo Patre Domino Guillelmo Steellant Abbate de Zunnebeke et conuentu eiusdem monasterij qui vt nobis retulit Juramento medio Magister Judocus de Walle eiusdem loci religiosus prefessus ad hoc specialiter deputatus hummopere affecta, per euidenti ecclesie necessitate alienare redditum viginti quatuor librarum monete artesie eis venientem de oblationibus tertie partis obuenientium seu aportus altaris Sancti Vincentij Jn ecclesia de Besselaere Tornacensis Diocesis Et h[...?] alienationi vt par est et rationi conson[...?] nostram auctoritatem dari et concedi petentibus subuenire cupientes, per has nostras presentes litteras quantum cum Per [?] possumus et debemus predicte alienationi nostram auctoritatem jmpartimur, concedentes vt de eodem redditu vendendo aut alienando cum prouisoribus et rectoribus predicte ecclesie de Besselaere conuenire et pascisci poss[...?]nt ac denarios recipere et sic receptos Jn vtilitatem (twee woorden doorstreept) monasterij et ecclesie conuertere, debita soluen[...?], aut aliud necessarium extruen[...?] opus Jn quorum omnium testimonium fidem et robust[...?] premiss[...?] presentibus sigillum camere nostre duximus apponend[...?] Datum Jn Oppido Sancti Audomari nostre dicte diocesis Morinensis Anno Domini millesimo quingen- tesimo decimoseptimo mensis aprilis die vicesima tertia.

Ghecopiert desen 19.sten Jun[i?] 1631 bij mij [H/K?] Micarts dispensier