Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-203bis(1)

''''===Algemene gegevens=== Opmerkingen analytische datum: Aangezien het laatste stuk opgemaakt werd in juni 1522, en de inhoud van dit stuk onmiddellijk aan de inhoud van het laatste stuk voorafgaat, is het redelijk aan te nemen dat dit stuk ook uit 1522 dateert, en wellicht ook uit juni (06/1522).

Type: Kopie van een processtuk betreffende een geschil tussen de tiendenheffer van Passendale en de tiendenheffer van de abdij van Zonnebeke te Passendale

Beschrijving: Kopie van een document waarin opgetekend staat dat Passchier Marael, tiendenaar van de heer (abt?) van Zonnebeke, zich voor de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van de heer van Moorslede te Passendale, verdedigt tegen een eis van Jan Pauwels met betrekking tot het teruggeven van bepaalde schoven. Passchier zegt enkel in functie van zijn tiendenaarschap die schoven meegenomen te hebben, en verzoekt om een rechtszitting, zodat de houder van de tiende dit zou kunnen staven.

Opmerking: Kopie. Deel van een document met kopies van drie verschillende documenten; zie ook BRU-AGSB-Z-203bis.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-203bis

Copie

pachten van Zinnebeke

Passchier Marael tocht ende zeicht voor mijn heeren balliu ende schepenen vander heerlichede van mijn heere van Morslede jn Plasschen[dale] hoe dat hy voor hulieden betrocken staet by Jan Pauwels ende heeft hem gheheesch weder[...?]eerijnghe van schoue iij lb [xv/xl?] s mids dat hy Passchier tiendenare es vanden heere van Zinnebeke Ende jndien hy eenighe schouen van eeneghe gronden ghehaelt heift es ghedaen als tiendenare byden welken zij versouct dach omme den erfachtichen vander tiende vp te roupene jn garante ende zeicht hem daer toe ontfanghelic van Rechsweghe vermet jnt rechte ende jn hulieden myn heeren

[in de marge:]

Ditz maer een versouc dat van garante ende van heessche den vp niet ghelitiscontestiert en es ooc en es de prelaet jmpetrant vanden complainte [...?] dat [...?]as niet zo [?] dese copie jmpertinent jeghen den prelaet