Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-203bis(2)

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Aangezien het laatste stuk opgemaakt werd in juni 1522, en de inhoud van dit stuk onmiddellijk aan de inhoud van het laatste stuk voorafgaat, is het redelijk aan te nemen dat dit stuk ook uit 1522 dateert, en wellicht ook uit juni (06/1522).

Type: Kopie van een processtuk betreffende een geschil tussen de tiendenheffer van Passendale en de tiendenheffer van de abt van Zonnebeke te Passendale

Beschrijving: Processtuk in een geschil tussen Jan Pauwels, tiendenheffer van de 'Oosttiende' te Passendale, en Passchier Marael, betreffende de tiende te Passendale. Jan eist van Passchier 3 pond parisis voor schoven die hij als tiende meegenomen heeft van een akker; Jan beweert dat het altijd de tiendenheffers van Passendale geweest zijn die daar tienden geheven hebben. Volgens de noot in de marge haalde hij niet méér weg dan de derde schoof, waarop de abt van Zonnebeke recht heeft.

Opmerking: Kopie. Deel van een document met kopies van drie verschillende documenten; zie ook BRU-AGSB-Z-203bis.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-203bis

Copie vanden heessche van Jan Pauwels ieghen Passchier Marael

Jan Pauwels als tiendenare vanden oost tiende in Plasschendale heesch Passchier Marael de somme van iij lb parisis ende dat van schouen Rugghe ende taruwe melselio[...?] die de zelue Passchier Jan Pauwels ontvoerdt heift huut tenen ackere toebehorende eenen Pieter van Lau ligghende binden bestrecke tusschen de crusboom staende biden belie van Juo [...?] Codde ende de zuut oosthouc tvellhoeft dat hy hem veruoordt heift van daer schouen te halene presentert van dien prouve dat ooc de tiendenaers van den prochie van paesschendale jn tyden voorleden te wylent datmen den ackere wonne heift ghecostumeert thebbe daer tiende te halene presenteert prouve ghekent of ghebleken zouct Jnnynghe ende verghelt de zelue Jan Pauwels heesch noch de zeluen Passchier de some van xl s parisis ooc van schouen die hij hem ontvoert heift tanderen tiden onbegripen tyt ende nomere van ij sticken toedienende den zeluen Passchier ende Karels Everaerdt bezait by Jaspar vanden Pitte ende zyn naercommer datte hem ooc veruoorden heeft die schouen te halene ende wech te voerene stelt hy hez jn deelynghe van eede dit ghekent verzouct verghelt

[in de marge:]

Paesschier Marael en heeft niet meer ghehaelt dan den derden schoof toebehorende den prelaet van Zinnebeke g°.