Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-206bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-05-1524

Type: Bekendmaking door de schepenen van Veurne-Ambacht van een verkoop van grond te Oostvleteren

Beschrijving: De schepenen van Veurne-Ambacht laten weten dat Mercx van Hellackere en zijn echtgenote, Fransijne, afstand gedaan hebben van een stuk grond te Oostvleteren, ten gunste van Andries de Waghemaekere.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Adr[iaen] Schinckele Lauwers Claijssene Frans[oi]s Twebrode Jan Boudin ende Roellant Maes sceepenen ende Cuerheers van Veurnambacht doen te weetene allen lieden dat voor ons commen zijn Mercx van Hellackere ende Fransijne zijn wyf ende gauen vp al wettelycke met halmen ende ghiften Andries de Waghemaekere twee ghemeten ij lynen lxvj Roeden lands jn Oostuleterne ten stede daer de zelue Mercx wonende ondere de huusen ende Ontrent jn ix ghe[...?] ofd[...?]onthout ghemetten [...?] Jans Waghemaekers ghela[...?]s elc ghemet met xij d parisis tsiaers den houe ten nieuels[?] Ende [...?] garrand[...?] Naer costumenen slands jn Kennessen van Onsen zieghelin hier an ghedaen den xxv.sten dach van meije jnt jaere Ons heeren duust vijf hondert ende xxiiij.e

test

[Handtekening op de plooi:]

J. Duessin[?]

test

Ostvletere [...?] 1524