Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-n1745*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-11-1698

Type: Acceptatie door de abt van Zonnebeke van Michiel Haspeslagh als schoolmeester van Roeselare, voor een periode van 3 jaar

Beschrijving: Jacobus, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij de bekwaamheid van Michiel Haspeslagh onderzocht heeft, en dat hij hem aanvaard als schoolmeester van Roeselare, voor een periode van 3 jaar.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1745* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1745.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copije Apostille naer dien den Suppliant op sijne capaciteijt gheexamineert t'hebben wort gheaccepteert ende gheadmitteert voor Schoolmeester der stede ende appendentie van rousselare voor den tijdt van drije Jaeren naer date deser, omme de selue geexpireert aen ons andermael te addresseren actum in onse abdije desen 20. [novem]bre 1698 onderstont jacobus Abt ende heere van Sonnebeke

BRU-AGSB-Z-n1745

Permissie tot het houden vande vlaemsche schoole tot Rousselaere an Meester Michiel Haspeslach ten Jaere 1698 ende soo gheconvenieert[?] tot den Jaere 1707