Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-294

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1600

Type: Brief aan de abt van Zonnebeke betreffende het gebruik van een stuk grond in Ter Claert

Beschrijving: Brief door Brant?/Brent? aan de abt van Zonnebeke, waarin hij laat weten dat de abt voor zijn kapoenrente een half gemet land, gelegen in Ter Claert, gebruikt, grond die door de schrijver overgekocht werd van zijn echtgenote, Maye Berts.

Tekst

test

An onzen eerwerdighen vader Jn gode minen heere den abt ende prelaet van zunnebeke hu wille ghelieuen te wetene[?] dat hu ghebruuct een half ymet lants van huwer capoen Rente van dat huten beset van maye berts mijn Wiue de welke erfue licht jn een sticke lants ghenaemt de claere twelke lant ic van min wiif ghecocht hebben ende stellet jn huwen Rente bouc jc hadde zelue bii hu ghecommen maer ons lieue heere god heyft my ghetast ic ne mach niet wel gaen torconden min hanttekene hier onder ghestelt sinte maertins auont anno xvj.C

[brent/vrent/evt. brant?]