Niet ingelogd - Inloggen
< vorige

BRU-AGSB-Z-839**

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-05-1712

Type: Getuigenis door de pastoor van Geluveld betreffende het feit dat in voorbije jaren de parochie instond voor kosten aan de pastorij

Beschrijving: Philippus Velle, pastoor van Geluveld, verklaart dat circa 30 jaar geleden de pastorij van Geluveld met stro gedekt werd op kosten van de parochie; enige jaren nadien gaven de bestuurders van de parochie geld voor herstellingen aan de pastorij, die tijdens de oorlog beschadigd was geworden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven heer pastor van gillevelt bij naeme philippus velle attesteert voor waerachtich dat over 30 iaeren ofte daer ontrent min ofte meer dat het pasteurs huijs vande prochie van gillevelt gedeckt is geweest door de prochie van ditto gillevelt ende dat het stroo gelevert was door de wedue rudders pachtesse woonende in het pachhof genaempt het helleken het gonne haer heeft gevalideert inde prochie costen ten voorder attesteert dat de regierders vande prochie van gillevelt eenige iaeren daer naer hebben gegeven anden onderschreven pastor een somme gelt om het voornomde pasteurs huijs te vermaeken mits alsdan door den oreloge was geruineert gevende reden van wetenschap van alles hier boven vermelt te wesen van sijn fait als soo gesien te hebben ende an hem soo gebuert te sijnne in teeken der waerheijt hebbe dit onderteckent met presentatie bij eede te confirmeren voor alle wetten desen 12 mey 1712

Philippus velle pastor in gheluuelt